Telefonní kontakty

01

+420 596 398 227

Místnost

01

A-A401

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Email: ramik@opf.slu.cz

Publikační činnost

Publikace prof. Ramíka viz na: https://scholar.google.cz/citations?user=xeddAKYAAAAJ&hl=cs&oi=ao

 

 8 monografi a odborných knih, vice než 100 odborných článků, z toho 80 ve WoS, H-index: 26

Počet citací: přes 3300