prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Email: ramik@opf.slu.cz

Publikační činnost

Publikace prof. Ramíka viz na: https://scholar.google.cz/citations?user=xeddAKYAAAAJ&hl=cs&oi=ao

 

 7 monografi a odborných knih, vice než 100 odborných článků, z toho 75 ve WoS, H-ndex: 22

Počet citací: přes 2700