Telefonní kontakty

01

+420 596 398 227

Místnost

01

A-A401

prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.

Email: ramik@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Katedra informatiky a matematiky

profesor

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra informatiky a matematiky