Rozvolnění mimořádných opatření č. 4 pro konzultace a zkoušení až pro 15 osob

  • Daniel Martínek
  • 07.05.2020
IV. Změny a doplnění - Rozhodnutí rektora č. 8/2020 - Opatření k zamezení šíření koronaviru
S účinností od středy 6. 5. 2020 se rozhodnutím rektora SU zmírňují některá předešlá opatření. V článku I. se ruší odst. c) a nahrazuje novým textem. Rektor tak rozhodl, že zákaz osobní přítomnosti studentů v univerzitních budovách se nevztahuje na:

a) osobní přítomnost studentů v případě:

  • konzultací nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 15 osob,
  • vykonávání laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci závěreěných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, oboru za přítomnosti nejvýše 15 osob,
  • klinické a praktické výuky a praxe.

Dále se v rozhodnutí rektora v článku III. ruší odst. b) a nahrazuje novým textem v tomto znění:

b) dodržovat na pracovištích univerzity zásady odpovědného přístupu ke spolupracovníkům, studentům i ostatním osobám a hygienická opatření odpovídající aktuálnímu vývoji situace.


Celé znění Rozhodnutí rektora č. 8/2020, včetně jednotlivých změn a doplnění, naleznete zde na speciální stránce ke koronaviru v části Soubory a dokumenty.