Vzdělávací akce STARS EU: STARS Talks, BIP a Open Science / Open Data

  • Lukáš Wicha
  • 18.04.2024
Duben nabízí rozmanitou nabídku zajímavých příležitostí k obohacení znalostí, a to díky třem nadcházejícím akcím pořádaným aliancí STARS EU: STARS Talks, BIP Pedagogických Inovací (učitelé učitelům) a školení v oblasti Open Science a Open Data. Tyto akce poskytnou účastníkům, kteří si chtějí rozšířit své obzory, cenné poznatky a vzdělávací zkušenosti. Všechny uvedené akce se budou konat v angličtině.

STARS Talks

STARS EU Challenge Lab zahajuje sérii každoměsíčních webinářů STARS Talks, na nichž odborníci z různých oblastí spojených s aliancí STARS EU představí inovativní projekty s potenciálem podpořit regionální rozvoj. Každý webinář zahrnuje krátkou přednášku hostujícího řečníka na zvolené téma, po níž bude setkání otevřeno dialogu a interakci.

První z nich už máme naplánované:

17. dubna, María José Ferreira (Portuguese Footwear Research Center): „Portuguese footwear cluster – Innovative green materials, processes and products“.

15. května, Mikael Ericsson (University West, Švédsko): „Sustainable Industry – A New Thematic Interest Group“.

19. června, José Sigut Saavedra (Universidad de La Laguna (ULL): „Medical Diagnosis using Artificial Intelligence – Application to Retinal Images“.

Chcete se dozvědět více? Navštivte https://starseu.org/stars-talks-announcement/.

BIP Pedagogických Inovací – Učitelé učitelům

Pedagogové z univerzit STARS EU se spojili, aby pro své akademické kolegy ze všech devíti partnerských institucí vytvořili Blended Intensive Program (BIP). Cílem této iniciativy je podpořit spolupráci a výměnu účinných strategií v oblasti inovativních výukových a pedagogických technik.

 

Chcete se dozvědět více? Navštivte https://www.slu.cz/opf/en/aktuality/15/1216.

 

Školení Open Science (otevřená věda) a Open Data (otevřená data)

Podpora Open Science je jednou z priorit projektu STARS EU a je součástí tzv. Work Package 8 (pracovního balíčku 8) financovaného projektu. Z tohoto důvodu byl vytvořen tento online program, který je rozdělen do čtyř školení po dvou hodinách a je určen administrativním pracovníkům zapojeným do Open Science / Open Data, výzkumným pracovníkům a akademickým pracovníkům.

Informace, pro připojení: Školení lze sledovat prostřednictvím této stránky https://meet.google.com/ycj-mern-axp. Případně, pokud bude naplněna kapacita setkání (250 osob) nebo nebude zájem o kladení otázek, lze sledovat prostřednictvím streamu: https://stream.meet.google.com/stream/2b3b1687-a849-403d-9e14-9667b4554dcd

Program:

Lekce 1 (120 minut): duben, 10:00 CEST

Přednášející: EloyRodrigues, University of Minho, PORTUGALSKO

I – Úvod: Koncept, definice, součásti a rozměry Open Science

II – Open Access k publikacím – co, proč a jak. Nastínění problematiky Open Access

 

Lekce II (120 minut): 22. dubna 10:00 CEST

Přednášející: Angel Delgado, Univerzita Pablo de Olavide, ŠPANĚLSKO

I – Správa výzkumných dat v kontextu Open Science

II – Základy správy výzkumných dat v kontextu Open Science. FAIR data. Právní a etické aspekty při zpracování výzkumných dat. Ukládání dat a zajištění jejich bezpečnosti

III – Plánování správy výzkumných dat. Tvorba plánů správy výzkumných dat. Správa dat během realizace projektu. Práce s daty.

 

Lekce III (120 minut) 24. dubna 10:00 CEST

Přednášející: Eloy Rodrigues, University of Minho, PORTUGALSKO

I – Nové modely vědeckého publikování a komunikace (preprinty, model PRC – Publish-Review-Curate, otevřené recenzní řízení atd.).

II – Open Science a hodnocení výzkumu – Dohoda o reformě hodnocení výzkumu a Koalice pro podporu hodnocení výzkumu (Coalition for Advancing Research Assessment – CoARA)

 

Lekce IV (60 minut) 26. dubna 10:00 CEST

Přednášející: Angel Delgado, Univerzita Pablo de Olavide, ŠPANĚLSKO

I Praktická část pro knihovníky: vytvoření a správa otevřeného repozitáře