Opatření k zamezení šíření koronaviru

  • Petr Korviny
  • 05.03.2020
V souvislosti se stávající situací byla na Slezské univerzitě přijata řada opatření v souladu s nařízeními a doporučeními Krajské hygienické stanice v Ostravě. Jedná se zejména o preventivní protiepidemická opatření spočívající v zavedení důkladné a pravidelné průběžné desinfekce společných prostor, a to minimálně 1x denně desinfekčními prostředky s virucidním účinkem. Mimoto byly zajištěny odpovídající podmínky pro pobyt studentů a pedagogů přijíždějících z Číny a dále věnována zvýšená pozornost i jiným osobám vracejícím se z rizikových oblastí, kterým je doporučeno dodržování domácí karantény. Vedoucí jednotlivých univerzitních součástí jsou oprávněni přijímat další individuální opatření.
Nejdůležitější informace k doporučenému chování lze získat na stránkách Ministerstva zdravotnictví.