Studenti kulturní dramaturgie vzdali hold otci bratří Čapků

  • Martin Kůs
  • 10.04.2019
Před několika dny se vrátili z Prahy studenti 3. ročníku oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (dále jen KDD), kde v Městské knihovně v Praze představili široké veřejnosti svůj zábavně naučný pořad o Antonínu Čapkovi, otci Karla a Josefa Čapkových.

Autor: Jakub Plaskura - studentská redakce Slezské univerzity v Opavě

Celou akci pořádala Společnost bratří Čapků a zde se nabízí zjevné propojení se Slezskou univerzitou v Opavě, protože vedoucí oboru KDD Mgr. Hasan Zahirović PhD. je členem výboru Společnosti bratří Čapků.

Jak přiznávají studenti, cesta do Prahy se uskutečnila na popud doktora Zahiroviće. V Praze vystoupili Kristýna Lorenčičová, Adam Poštolka a Tomáš Valenta. Nutno podotknout, že sklidili ovace a bezprostředně po vystoupení byli se svým povídáním o životě Antonína Čapka pozváni i na další akce této společnosti.
„Bylo to super, připadali jsme si jako nějaké celebrity, lidi se s námi chtěli fotit, jakmile vše skončilo a plácali nás po ramenou, protože se jim náš program tak moc líbil. Je potřeba dodat, že šlo v drtivé většině o seniory v hledišti, kteří většinou bývají vděčnějším publikem,“ říká Adam Poštolka a Kristýna Lorenčičová se přidává: „Asi nejvíc mě pobavilo, když si fotili každý snímek naší prezentace, bylo vidět, jak jsou do našeho povídání zabraní.“


„Šlo v podstatě o odbornou přednášku v délce zhruba půl druhé hodiny o životě lékaře Antonína Čapka. Čerpali jsme z nejrůznějších pramenů o jeho dětství, dospívání, studiu a posléze samozřejmě o jeho lékařské praxi, svatbě a dětech, což je logické, protože právě jeho synové Karel a Josef příjmení Čapek tolik proslavili.  My jsme si ale uvědomili, že jejich otec je vlastně neprávem opomíjen. Naše práce tak byla nejen dramaturgická, ale do jisté míry jsme suplovali i práci historiků,“ sumarizuje představení Adam Poštolka.

Samotný program však nebyl jen snůškou čtení z odborných textů. Studenti si pro své posluchače připravili rovněž ukázku z povídky či básnickou skladbu, součástí pořadu byly také úryvky o dceři Antonína Čapka, které četla Kristýna Lorenčičová a dodávala tím právě jakýsi dramatický přesah. Citovány tak byly důležité dámy v životě Antonína Čapka – dcera Helena Čapková a vnučka Helena Koželuhová.

Do pražské Městské knihovny si našlo cestu zhruba sedmdesát diváků a takovou perličkou je, že nejstarším divákem byl pán narozený v roce 1927, jež posléze osobně rovněž studentům KDD blahopřál. Mnoho diváků patřilo přímo do Společnosti bratří Čapků, kde působí už desítky let a také oni ocenili snahu studentů z Opavy, kteří svůj pořad představili s mladistvou energií a notnou dávkou odbornosti. Konec konců ve třetím ročníku už jsou k něčemu podobnému více než předurčení. Navíc by se nemuselo stát, že premiéra tohoto přednáškového cyklu bude zároveň jeho derniérou. Celý koncept je postaven tak, že pomyslný štafetový kolík po studentech, kteří budou brzy absolvovat, mohou převzít jejich následovníci a pokračovat v tom, co zaseli Kristýna, Adam a Tomáš.


Když jsem se zeptal, co studentům tato akce dala, kromě tradičních odpovědí vyčnívá názor Kristýny Lorenčičové.

„My se samozřejmě jako studenti uměleckého oboru zaobíráme Karlem a Josefem, ale Antonín Čapek mě opravdu uchvátil. Podle toho, co jsme zjistili, tak byl nejen výjimečným lékařem a otcem, ale snažil se zvelebovat místo, kde žil, každým coulem. Plánoval například vybudovat železnici, což samo o sobě odkazuje na velký rozptyl jeho zaangažovanosti.“

Studenti KDD tak zanechali v matičce stověžaté profesionální dojem a skvěle tak reprezentovali v Praze naší univerzitu. Doufejme, že pořad bude k vidění i v Opavě.