Informatici napojili univerzitu na IoT infrastrukturu CESNET

  • Martin Kůs
  • 05.02.2019
OPAVA - Vytvoření uzlů sítě pro Internet of Things v lokalitách Slezské univerzity, jejich propojení s infrastrukturou CESNET a vybudování platformy pro ukládání pořízených dat. Pod tímto na první pohled složitým názvem se skrývá projekt, jehož dokončení před několika dny oznámil jeho hlavní řešitel Ing. Jiří Sléžka z Centra informačních technologií Slezské univerzity v Opavě.

„Tento projekt se zabýval problematikou budování low-power wide-area network (LPWAN) infrastruktury pro Internet of Things (IoT),“ uvádí k dokončenému dílu Jiří Sléžka a hned dodává: „Cílem projektu bylo zapojení Slezské univerzity v Opavě do aktivit sdružení CESNET vznikajících v této oblasti, především vybudování v lokalitě Opava a Karviná základní infrastruktury pro IoT s cílem jejího propojení s ostatními lokalitami a aktivitami dalších akademických institucí. Tato infrastruktura by měla primárně sloužit podpoře výuky studentů zaměřené na tuto problematiku, na Slezské univerzitě je hned několik oborů, které by mohly tyto služby přímo využívat.“I přesto, že cílem nebylo vyvíjet konkrétní IoT aplikaci s množstvím senzorů, zaměřil se Sléžkův tým především na přípravu infrastruktury a vytvořil jednoduchou demonstrační IoT aplikaci, která této infrastruktury využívá.

Univerzitní tým své záměry konzultoval se vzniklou pracovní skupinou sdružení CESNET, z čehož vyplynulo, že nejvodnější low-power wide-area network (LPWAN) technologií pro realizaci bude LoRaWAN a konstrukční řešení stavby gateway (GW) s využitím jednodeskových mikropočítačů Raspberry PI (RBPI). V některých případech se zdálo být výhodné realizovat IoT aplikaci i na jiné technologii než LPWAN.

„V našem případě jsme se rozhodli řešit i několik venkovních WiFi Access Pointů (AP) pro pokrytí přilehlých prostranství u univerzitních budov. Toto řešení má v našem kontextu výhodu jednodušší a levnější realizace experimentálních komunikačních modulů, navíc AP rozšířila i pokrytí WiFi sítě Eduroam,“ konstatuje hlavní řešitel.
Při budování LoRaWAN GW pak Opavané úzce spolupracovali s kolegy z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (FEI VŠB-TU), jejich ověřené řešení GW na platformě Raspberry PI/iC880 jim plně vyhovovalo. Díky zapojení do komunitní sítě TTN byla relativně snadno vyřešena otázka Network serveru, zbývalo dořešit další část komunikačního řetězce a to aplikační server. Při jeho realizaci byly voleny vcelku konzervativní prostředky.

Osazená GW bez venkovního boxu.

„V rámci projektu se podařilo sestavit a nasadit tři produkční LoRaWAN GW v lokalitách Opava a Karviná a pořídit a osadit dvě venkovní WiFi AP. Kromě hlavního přínosu spočívajícího v rozšíření pokrytí sítí LoRaWAN v lokalitách Opava a Karviná a WiFi sítě v lokalitě Opava považujeme za přínos spolupráci s pracovní skupinou IoT sdružení CESNET a také rozšíření našich znalostí v této relativně nové oblasti,“ uzavírá projekt Jiří Sléžka a v návaznosti se svěřuje také s tím, že pro něj bylo příjemné po čase oprášit znalosti elektroniky a programování na nižších úrovních než je obvyklé při jeho současné práci, a chvíli si hrát s mikrokontrolery a senzory.

Závěrem ještě vyslovuje jedno přání: „Doufáme, že naše práce v tomto projektu najde následovníky mezi studenty Slezské univerzity v Opavě.“


Nová věž nad střechami univerzity.