Nový díl pořadu Polopatě vás rozebere na atomy!

  • Adam Poštolka
  • 10.06.2022
Existují i jiné formy skupenství než pevné, kapalné a plynné? Ale jistě! V novém díle pořadu Dobré vědět Polopatě autorské tvůrčí skupiny Jiřího Dobrého, ve kterém bourají sociálně-fyzikální stereotypy, vám jich představí hned několik! Řada z nich je skutečně exotická, přesto jednu pozorujeme pravidelně i na naší planetě!

Autor: Adam Poštolka

Skupenství neboli stav je konkrétní forma dané látky charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se jejich typickými vlastnostmi. Běžným příkladem je skupenství vody, kterou známe především v jejím kapalném stavu, ale také ve formě ledu či páry. Přesto i voda při správných tlakových a teplotních podmínkách vytvoří skupenství zvané superkritická tekutina, které běžně nevidíme, neboť pro jeho vytvoření potřebujeme dvěstěnásobný tlak, než na jaký jsme zvyklí, a teplotu nad 374°C. Snadno pozorovatelný příklad čtvrtého skupenství na naší planetě je plazma složené z částic ionizovaných plynů, jako jsou například blesk a mnohé další.  Jirka Dobrý vám svým osobitým humorem eskamotérsky poodhalí možná dosud neznámý svět vazeb atomů a molekul. Stačí se podívat na nové Dobré vědět – Polopatě. Pořad vzniká na Slezské univerzitě za podpory fondů EU a MŠMT ČR.


Nový díl můžete zhlédnout zde

Existují 3 tradiční skupenství, věda však zná spoustu dalších Existují 3 tradiční skupenství, věda však zná spoustu dalších
Ledově chladný Jirka se ve správnou chvíli umí dostat do varu Ledově chladný Jirka se ve správnou chvíli umí dostat do varu

Tajemství plazmatu se neskrývá v kartách, ale v náboji částic Tajemství plazmatu se neskrývá v kartách, ale v náboji částic
Uvařit vodu je na některých místech naší planety snadnější něž jinde Uvařit vodu je na některých místech naší planety snadnější něž jinde

Tento projekt podpořili: