International Masterclasses na SU opět přilákaly mnoho středoškoláků

  • Jakub Plaskura
  • 07.04.2022
Proběhla vám hlavou někdy otázka, jak asi vypadá práce částicových fyziků? Středoškolští studenti měli možnost si ji vyzkoušet na vlastní kůži. Na Fyzikálním ústavu Slezské univerzity v Opavě se už sedmý rok po sobě uskutečnily International Masterclasses.

Autor: Ružena Hradská - Studentská redakce Slezské univerzity

O co se vlastně jedná? International Masterclasses je mezinárodní událost, během které se více než 13000 středoškolských studentů z 60 zemí světa schází na půdě zhruba 225 univerzit a výzkumných center, aby nahlédli pod roušku částicové fyziky. Letos se na Fyzikální ústav v Opavě přišli podívat nadšenci pro vědu až z osmi středních škol (převážně gymnázii) z Moravskoslezského kraje. Zde si pro ně přednášející připravili neobyčejný program.

V první části programu si studenti vyslechli dvě zajímavé přednášky. Do hloubky “Podivného mikrosvěta” zavedl studenty RNDr. Mikuláš Gintner, Ph.D., který působí na ČVUT v Praze. V přednášce se věnoval zejména tomu, jak fungují elementární částice a jak ovlivňují svět kolem nás. Na něj navázal RNDr. Josef Juráň, Ph.D. z Fyzikálního ústavu v Opavě se svou přednáškou “Zkoumáme mikrosvět”, kde vysvětlil, jak je možné částice detekovat. Zaměřil se přitom hlavně na Higgsův boson. Posléze následovala přestávka, kterou studenti mohli využít k obědu a načerpání energie na další praktičtější blok programu.

Odpoledne se studenti přesunuli k obrazovkám počítačů. Zde měli možnost vyzkoušet si na vlastní kůži analyzování skutečných dat, které naměřil detektor ATLAS na urychlovači částic ve švýcarském CERNu. K vyhodnocení výsledků měření využili prostory naší jedinečné Unisféry. Následně, formou videokonference, své výsledky diskutovali s pracovníky CERNu a se studenty z Německa, Francie, Španělska a Polska, kteří souběžně dělali stejné cvičení.

“Přednášky se mi moc líbily. Jde vidět, že přednášející jsou do svého oboru opravdu zapálení. Bylo tedy velmi příjemné poslouchat takový výklad.” říká student Patrik. “Líbilo se mi, že to nebyla jenom jedna sáhodlouhá přednáška, ale měli jsme pauzy na vstřebání veškerých informací. Také jsme si mohli prakticky zkusit najít nějaké částice, což se nám dokonce povedlo.” říká studentka Martina.

 

Tyto střední školy vyslaly své studenty v rámci Masterclasses na SU (Zdroj: S. Beerová) Tyto střední školy vyslaly své studenty v rámci Masterclasses na SU (Zdroj: S. Beerová)
Návštěva Unisféry byla samozřejmostí (Zdroj: S. Beerová) Návštěva Unisféry byla samozřejmostí (Zdroj: S. Beerová)
Doktor Juráň vysvětluje, jak je možné detekovat elementární částice (Zdroj: S. Beerová) Doktor Juráň vysvětluje, jak je možné detekovat elementární částice (Zdroj: S. Beerová)