Z historie SU: návštěva ministra Jana Sokola v roce 1998

  • Radim Šlezingr
  • 22.02.2021
Ve věku 84 let zemřel 16. února filozof, pedagog a signatář Charty 77 Jan Sokol. My si ho na tomto čestném místě připomínáme v rámci projektu 30. výročí založení Slezské univerzity. Nahlédněme společně do archivu a pojďme zavzpomínat na jeho cestu do Opavy v roce 1998, kdy ve funkci ministra školství, mládeže a tělovýchovy navštívil naši alma mater.
Autor: Radim Šlezingr

Díky Archivu Slezské univerzity se dochovaly fotografie ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jana Sokola z jeho pracovní návštěvy Slezské univerzity před téměř třiadvaceti lety. Stalo se tak 27. března 1998. Na rektorátu se Jan Sokol podepsal do pamětní knihy SU a při následujícím setkání s akademickými funkcionáři se vyslovil k zásadám novely vysokoškolského zákona. Jak se uvádí v dobovém tisku, nastínil dále perspektivu rozvoje vysokého školství v České republice v nejbližších letech a reagoval na mnohé dotazy, jež vznesli přítomní představitelé univerzity. Návštěva byla povzbuzením pro další činnost Slezské univerzity a tehdejších obou jejích fakult. Zároveň svědčila o tom, že tato vysoká škola již má své pevné místo v systému našeho školství.

Prof. PhDr. Jan Sokol Ph.D., CSc. se narodil roku 1936 v Praze, byl významným českým filosofem, překladatelem, vysokoškolským pedagogem. Původně se vyučil zlatníkem, poté v dálkovém studiu odmaturoval, studoval matematiku na MFF UK, mnoho let pracoval jako programátor a výzkumný pracovník Výzkumného ústavu matematických strojů. Podepsal Chartu 77, v sedmdesátých letech vedl bytové semináře. Po sametové revoluci byl zvolen poslancem za Občanské fórum a v roce 1998 se stal ministrem školství ČR. Později mimo jiné přednášel na Univerzitě Karlově filosofii, antropologii a religionistiku. Přeložil mnoho především filozofických knih a podílel se na ekumenickém překladu Bible.

Ministr Jan Sokol (na snímku uprostřed) navštívil Slezskou univerzitu 27. března 1998. (snímky: Archiv Slezské univerzity)
Během návštěvy SU se setkal s akademickými hodnostáři.



Na rektorátu se podepsal do Pamětní knihy Slezské univerzity.
Jan Sokol na snímku s tehdejším rektorem SU Demeterem Krupkou.
Od návštěvy ministra Jana Sokola v Opavě uplyne 23 let.