Akademický senát Slezské univerzity: co jste o něm nevěděli?

  • Radim Šlezingr
  • 19.02.2021
Už od samotného začátku studia tiše doprovází kroky všech studentů. Ovlivňuje dění i vývoj na naší alma mater a přesto o něm studenti mnoho neví. Jen jednou za čas každého osloví v chodbách fakult skrze své prostředníky. O kom je vlastně řeč? Přece o Akademickém senátu Slezské univerzity.

Autor: Eva Gladkovová – studentská redakce Slezské univerzity


Kdo se stane příštím rektorem? Jak budou hodnocené přijímací zkoušky? Kdo se stane členem vědecké rady? Jak se změní pravidla zveřejňování závěrečných prací? Změní se studijní plány? Kam univerzita směřuje? Už od samého vzniku Slezské univerzity její nejvyšší orgán výrazně ovlivňuje naše životní cesty. Za zdmi Akademického senátu se odehrávají zásadní rozhodnutí nejen v legislativních, studijních, ekonomických nebo personálních záležitostech.


Čtyři akademičtí pracovníci a tři senátoři z řad studentů zastupují každou fakultu, ale instituty (Fyzikální ústav a Matematický ústav) reprezentuje jeden senátor, ať už pracovník či student. Dohromady zasedá střídavě v Opavě a Karviné dvacet tři senátorů, kteří se scházejí minimálně jednou měsíčně. Víte, kdo zastupuje ve studentské komoře právě vás?

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě: MgA. Miroslav Zeman, Jakub Trembač, Jan Jamnický

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné: Ing. Radka Kubalová, Bc. Tomáš Hercig, Ing. Jaroslav Škrabal

Fakulta veřejných politik v Opavě: Aneta Babijová, Marcela Prusková, Martin Prokop

Matematický ústav v Opavě: Mgr. Pavel Holba


Volba rektora, 11. 11. 1997. (snímky: Archiv Slezské univerzity v Opavě)


„Zpočátku jsem vnímal svou funkci pouze jako formální. Postupem času jsem ale zjistil, jak zásadní otázky projednáváme a schvalujeme, a že k této funkci nelze přistupovat lhostejně a nezodpovědně, protože třeba váš hlas může rozhodnout. Velkou předností Akademického senátu je přátelský kolektiv, který se skládá z inspirativních lidí, kterým není osud a jméno Slezské univerzity lhostejný. Každý z členů svou práci vykonává velmi svědomitě a pečlivě,“ říká o svém úkolu člen studentské komory za Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě Jakub Trembač, student oboru Lázeňství a turismus.


Chcete být součástí? Funkční období je tříleté, ale podle potřeby se konají i tzv. doplňovací volby. Navrhnout vás může třeba spolužák a nemusíte se bát, že byste volby zmeškali. Ty se totiž konají vždy během semestru a listina kandidátů je zveřejněna nejméně tři pracovní dny předem. A stejně jako senát samotný i volby se v období koronavirové krize přesunuly do on-line prostoru.


„Senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a jsou-li zastoupeny obě komory senátu. Pak jsou stanoveny podmínky a limity pro hlasování o různých záležitostech. Přítomnost všech členů není nutná, ale pro některé záležitosti, jako například zřizování součásti univerzity, jako tomu bylo v případě Fyzikálního ústavu, je nutné, aby byl senát úplný,“ vysvětluje místopředseda Akademického senátu Slezské univerzity a předseda komory akademických pracovníků RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.


Bez Akademického senátu bychom se nemohli tak jednoduše věnovat tomu, co nás baví, a dělat svět kolem nás lepším místem, ať už v rámci svého studijního oboru nebo skrze nejrůznější projekty. Tak nezapomeňte příště volit svého zástupce! A kdy že to bude? Sledujte aktuality na webu Slezské univerzity a buďte u toho s námi.

 

Akademický den - fotka členů studentské komory AS SU, 30. 9. 2014. (zdroj: Oddělení komunikace SU)
Volba rektora, 18. 11. 2003. (zdroj: Oddělení komunikace SU)