Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpravování dat

Centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti komplexního modelování astrofyzikálních procesů a zpracování observačních dat vyžadujících komplexní propojení analytických a numerických metod. Důraz je kladen na vývoj a využití pokročilých externích i vlastních softwarových platforem využívajících vysoký výkon v současné době dostupných počítačů. Mezi základní priority centra patří interpretace stávajících družicových a pozemských pozorování záření kompaktních objektů a účast na přípravě budoucích astrofyzikálních družicových misí. Paralelně se také zaměřujeme na aplikaci používaných metod v jiných oblastech fyziky a aplikované fyziky,například v biofyzice.

Více informací naleznete na stránkách centra.

Vedoucí centra

Zástupce vedoucího centra

Vedoucí výzkumný pracovník

Výzkumný pracovník

Student doktorského studia

Student magisterského studia

Hostující vědecký pracovník

Ing.  Mgr.  Jakub Juryšek
Mgr.  Tomáš Pecháček, Ph.D.
Dr.  Odele Straub
Dr.  Vittorio de Falco