Telefonní kontakty

01

+420 553 684 276

Místnost

Mgr. Adam Hofer

Email: adam.hofer@physics.slu.cz

Pracoviště