Telefonní kontakty

01

+420 553 684 548

Místnost

Mgr. Debora Lančová, Ph.D.

Email: debora.lancova@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat

asistentka ve výzkumu

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat