Telefonní kontakty

01

+420 553 684 547

Místnost

RNDr. Gabriela Urbancová, Ph.D.

Email: gabriela.urbancova@physics.slu.cz

Pracoviště

01

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat

asistentka ve výzkumu

Fyzikální ústav

Správa Fyzikálního ústavu

Výzkumné centrum počítačové fyziky a zpracování dat