Koncepce vědeckovýzkumné činnosti Katedry podnikové ekonomiky a managementu:

Kontakty

SU OPF Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
+420 596 398 634
Lucie Vavrušková