Koncepce vědeckovýzkumné činnosti

Koncepce vědeckovýzkumné činnosti Katedry podnikové ekonomiky a managementu:

Hodnocení tvůrčí činnosti

Na SU OPF probíhá evaluace tvůrčí činnosti jednotlivých kateder. První evaluace se uskutečnila v roce 2020 na naší katedře. Evaluace se týká koncepce tvůrčí činnosti katedry, výstupy tvůrčí činnosti katedry a tvůrčí činnost pracovníků katedry. Evaluace je provedena tříčlennou komisí složenou z mezinárodně uznávaných odborníků z vysokých škol či vědeckých institucí v Česku i zahraničí. Hodnocení tvůrčí činnosti se opírá zejména o Výroční zprávy univerzity a fakulty, sebehodnotící zprávu katedry, přehledy výsledků tvůrčí činnosti, údaje o uskutečňovaných studijních programech a oborech, mezinárodní spolupráce či zapojení pracovníků do výzkumných projektů.