Popis TAČR

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. Podpořený projekt je z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 3 – Podpora inovačního potenciálu společenských věd, humanitních věd a umění (SHUV). Dílčí cíl 3 podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Detaily projektu

Číslo akce: TQ01000115 
Název akce: Podnikání jako druhá kariéra neboli podnikání 2.0“ (Second career entrepreneurship – from corporate to unicorn)
Datum schválení – 8/2023
Zahájení akce- 9/2023
Konec akce – 11/2026

Popis projektu

Cílem projektu je vyvinout koncepci podpory začínajících podnikatelů ve věkové kategorii 40+. Ta poslouží pro řízení aktivit garanta a inovačních center směrem k této skupině na strategické i taktické úrovni. Cíle bude dosaženo pomocí hlavního výstupu, strategického dokumentu (Hkonc) a dílčích výstupů v podobě workshopů a článků, které poslouží jako zdroj aktualizace stávajících strategických dokumentů a podklad pro přípravu ročních akčních plánů. Hlavní aktivitou projektu je společenskovědní výzkum socioekonomických dopadů zahájení podnikání cílové skupiny a výzkum motivace, chování a potřeb. Očekávaným dopadem je zlepšená podpora pro zahájení podnikání této důležité skupiny, která je nositelem zkušeností, znalostí a kontaktů potřebných pro vznik inovativních podniků.

Tým SU OPF

  • doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D. – další řešitel (koordinace týmu, výzkumné zprávy, návrh koncepce).
  • doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. – člen týmu (plán správy dat, návrh koncepce, kontrola nákladů)
  • doc. Ing. Martin Klepek, Ph.D. - člen týmu (vztahy s inovačními centry, workshopy, diseminace výsledků).
  • Ing. Petra Krejčí, Ph.D. - členka týmu (workshopy, vyhodnocení kvalitativního výzkumu, identifikace sociálních inovací).
  • Ing. Tomáš Pražák, Ph.D. - člen týmu (matematicko-statistické metody pro zpracování dat, vyhodnocení, souhrnná výzkumná zpráva).

Publikace

TBA