Rok 2016:

  • STOKLASA, M.,  2016. Strategický marketing. Karviná: SU OPF, 145 s. ISBN 978-80-7510-217-1.
  • STOKLASA, M.,  2016. E-marketing. Karviná: SU OPF, 138 s. ISBN 978-80-7510-208-9.
  • ZAPLETALOVÁ, Š., 2016. Podnikatelské prostředí. Karviná: SU OPF, 85 s. ISBN 978-80-7510-209-6.
  • NĚMCOVÁ, I., H. MARKOVÁ, D. POLONSKÝ a V. MALÁTEK, 2016. Využití částečných pracovních úvazků v systému řízení lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji. Karviná: SU OPF, 100 s. ISBN 978-80-7510-216-4. 


Rok 2015:

  • STOKLASA, M.,  2015. Možnosti využití regionálního značení produktů v Moravskoslezském kraji pohledem cross-kulturního marketingu. Karviná: SU OPF, 131 s. ISBN 978-80-7510-169-3.
  • RYLKOVÁ, Ž., 2015. Měření a řízení výkonnosti v podnicích. Karviná: SU OPF, 147 s. ISBN 978-80-7510-172-3.


Rok 2014:

  • JEŽEK, F., 2014. Komparativní ekonomie pro 21. století - hodnocení ekonomické úrovně a institucionální problémy. Karviná: SU OPF, 111 s. ISBN 978-80-7248-948-0.
  • HEČKO, Š., 2014. Talent management v podnicích v České republice. Karviná: SU OPF, 152 s. ISBN 978-80-7510-054-2.
  • BLECHOVÁ, B., 2014. Efektivní daňové zatížení korporací a jeho souvislosti s problematikou daňové konkurence a daňové harmonizace v Evropské unii. Karviná: SU
  • OPF, 120 s. ISBN 978-80-7510-105-1.


Rok 2013 a starší: