Publikace vydané v roce 2022

KAMRÁDOVÁ, L., VYROSTKO, M. (eds): Sborník recenzovaných příspěvků z odborné mezinárodní konference. Ústav veřejné správy a sociální politiky, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2022 ISBN 978-80-7510-514-1 

Publikace vydané v roce 2021

PALÚŠ, I., VYROSTKO, M. (eds.): Územní samospráva jako forma veřejné moci: Sborník recenzovaných příspěvků z odborné mezinárodní konference. Ústav veřejné správy a sociální politiky, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě, 2021. ISBN 978-80-7510-463-2.

Publikace vydané v roce 2020

Nový obrázek

KAMRÁDOVÁ, L., KUDĚLA, J., SCISKALOVÁ, M., VOLKOVÁ, S. Vybrané problémy veřejné správy. Slezská univerzita v Opavě, 2020. ISBN 978-80-7510-427-4

Publikace ke stažení ZDE

Role_verejne_spravy a soc pol 2020 isbn

KAMRÁDOVÁ, L., SCISKALOVÁ, M. (Eds.) Role veřejné správy a sociální politiky v každodenním občanském životě. Recenzovaný sborník mezinárodní vědecké konference. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2020. 120 s. ISBN 978-80-7510-393-2.

Sborník ke stažení ZDE

Publikace vydané v roce 2019

PILÁT Miroslav. Příklad participace uživatelů na rozhodovacích procesech v oblasti financování sociálních služeb na úrovni obce. Sociální práce/sociálná práca, 2019, ročník 19, č. 5. 11 s. ISNN: 1213-6204. V přípravě - Online prakticko-publicistická část časopisu.

Fabián

FABIÁN, P (ed.).  Domácí násilí vůči expartenrovi. Opava: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, 2019, 74. ISBN 978-80-7510-379-6

Sborník ke stažení ZDE

Publikace vydané v roce 2018

Dubnová, M., Fabián, P. Non-governmental, Non-profit Organisations in the Czech Republic and the Deinstitutionalisation of Services for People with Disabilities
Dubnová, M., Fabián, P. Non-governmental, Non-profit Organisations in the Czech Republic and the Deinstitutionalisation of Services for People with Disabilities., Trzeci sektor: kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego, 2018, roc. 42, č.2, s.74-87. ISSN 1733-2265.
BECK, Wolfgang a kol., Local and regional Self – Government in Czech Republic and Germany – a comparatice Study.
BECK, Wolfgang a kol., Local and regional Self – Government in Czech Republic and Germany – a comparatice Study. Germany: Ostbevern, 2018. ISBN 978-3941636-26-2.

Publikace vydané v roce 2015

PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi.
PILÁT, Miroslav. Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi. Praha: Portál, 2015. 200 s. ISBN 978-80-262-0932-4.
KOLIBOVÁ, H., CHMELAŘOVÁ, M., VÁCLAVÍKOVÁ, A., JUŘÍČKOVÁ, V. Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-142-6.
KOLIBOVÁ, H., CHMELAŘOVÁ, M., VÁCLAVÍKOVÁ, A., JUŘÍČKOVÁ, V.Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu.Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-142-6.

Publikace vydané v roce 2014

KOLIBOVÁ, H. a kol. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví.
KOLIBOVÁ, H. a kol. Regionální determinanty altruistického chování pro filantropii a dobrovolnictví. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2014, ISBN 978-80-7510-053-5.

Publikace vydané v roce 2013

KOLIBOVÁ, Helena et al. Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region.
KOLIBOVÁ, Helena et al. Habitus of 55+ people in the regional context of the Moravian-Silesian region. 1st ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2013. 106 s. ISBN 978-80-7248-823-0.
Kultura aktivního stárnutí na rozcestí
KOLIBOVÁ, Helena et al. Kultura aktivního stárnutí na rozcestí. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2013. 108 s. ISBN 978-80-7248-884-1.

Publikace vydané v roce 2012

KOLIBOVÁ, Helena et al. Analyses of the social reality in the Czech-Polish borderland after the entry to the European Union.
KOLIBOVÁ, Helena et al. Analyses of the social reality in the Czech-Polish borderland after the entry to the European Union. 1st ed. Opava: Silesian University in Opava, Faculty of Public Policies in Opava, Institute of Public Administration and Regional Policy, 2012. 123, [6] s. ISBN 978-80-7248-714-1.
KOLIBOVÁ, Helena et al. Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí v Moravskoslezském kraji.
KOLIBOVÁ, Helena et al. Kultura aktivního stáří v programech měst a obcí v Moravskoslezském kraji. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2012. 154, [12] s. ISBN 978-80-7248-790-5.
KOLIBOVÁ, Helena et al. Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity.
KOLIBOVÁ, Helena et al. Společenská podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2012. 172, [8] s. ISBN 978-80-7248-789-9.

Publikace vydané v roce 2010

KOLIBOVÁ, Helena et al. Péče o zaměstnance v programech vnitropodnikové sociální politiky v Moravskoslezském kraji.
KOLIBOVÁ, Helena et al. Péče o zaměstnance v programech vnitropodnikové sociální politiky v Moravskoslezském kraji. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010. 428, [8] s. ISBN 978-80-7248-611-3.
Kultura aktivního stárnutí na rozcestí
KOLIBOVÁ, Helena et al. Sociální realita česko-polského příhraničí po vstupu do Evropské unie. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav veřejné správy a regionální politiky, 2010. 175, 168 s. ISBN 978-80-7248-612-0.
Samostatná publikační činnost pracovníků ústavu je uvedena v jejich osobních profilech.