V navazující formě studia studenti absolvují mj. předměty „Odborná praxe a supervizní seminář“ v rozsahu 120 hodin/semestr:

  • I. ročník, letní semestr Odborná praxe a supervizní seminář 1 v rozsahu 120 hodin (HP010, HK010) 5 kreditů,
  • II. ročník zimní semestr Odborná praxe a supervizní seminář 2 v rozsahu 120 hodin (HP020, HK020) 5 kreditů.

  Cílem diplomové praxe 1 je zprostředkovat studentům možnost samostatně konzultovat odborná témata s odborníky praxe. Získané poznatky budou využívat ke k volbě tématu diplomové práce tvorbě diplomového projektu. Diplomová praxe rozšiřuje příležitost stimulovat proces identifikace studentů s odborností profese a dává studentovi prostor k zachycení řídící metodické, koncepční a analytické práce včetně dovednosti projektových aktivit. Cílem je, aby se studenti seznámili s prostředím výkonu praxe, ověřili si své dosavadní teoretické znalosti a získali praktické zkušenosti. Tato praxe se týká oblasti veřejné správy, garantem je PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

  Cílem diplomové praxe 2 je dovršit přechod od instrumentálního konceptu vzdělání jako procesu sloužícímu k dosažení specifických cílů (v podobě vytvoření dovedností, schopností, ekonomicky využitelné způsobilosti, tj. v přípravě jedince pro praktický život a výkon zvolené profese) k pojetí, které násobí rozvoj individua jako neopakovatelné osobnosti. Tato praxe se týká oblasti sociální práce, garantem je Mgr. Petr Fabián, PhD.

  Po splnění stanovených podmínek zápočet uděluje garant předmětu Odborné praxe a supervizního semináře.


  Dokumenty:

  SD 1/2022 Podmínky realizace praxí v rámci studia profesních studijních programů

  Manuál + deník - Odborná praxe a supervizní seminář I. (HP010, HK010, HP020, HK020)

  Žádost o započítání diplomové praxe (předměty: HP010, HK010, HP020, HK020)

  Docházkový list DP


  Otázky spojené s výkonem praxe studentů je možno konzultovat s vyučujícím, který je stanoven pro danou formu studia, tj. s garantem Odborné praxe:

  PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D., tel. 553 684 134, e-mail: miroslav.pilat@fvp.slu.cz, Odborná praxe a supervizní seminář 1 (HP010, HK010)

  Mgr. Petr Fabián, PhD., tel. 553 684 133, e-mail: petr.fabian@fvp.slu.cz, Odborná praxe a supervizní seminář 2 (HP020, HK020)

  Fakultní administrátor praxe (FAP):

  Bc. Kateřina Magrlovákaterina.magrlova@fvp.slu.cz, 553 684 183

  Diplomová praxe by měla být vykonána v institucích oborového zaměření studia a zvoleného tématu diplomové práce.

  Organizace, které mají rámcovou smlouvu s FVP ZDE