Veřejná správa a sociální politika doprovázejí každého člověka v každodenním životě. Studium v tomto oboru reaguje na sociální a životní situace každého z nás. Vědeckovýzkumné a odborné aktivity ústavu jsou dlouhodobě zaměřeny na sociální oblast, kterou odborníci zkoumají z různých úhlů pohledu se zdůrazněním jejich makroekonomických souvislostí i regionálních specifik. Vědeckovýzkumná a další odborná činnost pracovníků ústavu je poměrně široce rozložena do oblasti společenských věd, sociální práce, veřejné správy a politologie, přičemž společný rámec tvoří projekty a témata, která jsou prioritně orientována do oblasti sociálních služeb i činnosti veřejné správy, především v sociální oblasti. 

Ústav spolupracuje s orgány veřejné správy, s poskytovateli sociálních služeb, a to především na území Moravskoslezského, Jihočeského a Královéhradeckého kraje. K nejvýznamnějším spolupracujícím organizacím patří Magistrát města Opavy, Krajský úřad Moravskoslezského kraje a poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, kde mají studenti možnost realizovat svoji odbornou praxi. 
Ve vědeckovýzkumné činnosti ústav spolupracuje zejména s univerzitami, které se orientují na oblast veřejné správy a sociální politiky. Jedná se např. o Trnavskou univerzitu v Trnavě, Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Univerzitu P. J. Šafárika v Košicích, Univerzitu aplikovaných věd v Harzu nebo o Slezskou univerzitu v Katovicích.

Své poznatky prezentují pracovníci Ústavu na národních i mezinárodních konferencích, publikují je v odborných recenzovaných časopisech, sbornících a v odborných monografiích. Naopak talentovaní studenti bakalářské i magisterské formy studia se aktivně zapojují do výzkumné a tvůrčí činnosti ústavu, pozitivně je rovněž nutno ocenit zapojení odborníků z praxe do výuky, které je cíleně tematicky zaměřené. Od r. 2021 vydává ústav odborný recenzovaný časopis Veřejná správa a sociální politika

Studijní programy
Ústav v současné době zajišťuje výuku bakalářského studijního programu Sociální práce ve veřejné správě a navazujícího magisterského studia oboru Veřejná správa a sociální politika ve formě prezenčního i kombinovaného studia. Absolventi získají znalosti a dovednosti určené Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci, které jsou potřebné pro kvalifikovaný výkon sociální práce a další rozvoj profesních kompetencí. Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, jsou absolventi studia oprávnění vykonávat regulované povolání sociální pracovník. 
V rámci celoživotního vzdělávání nabízí ústav kurz Veřejná správa a sociální politika, který lze navštěvovat v Táboře a Trutnově.
Aktuality

Vliv monitorování na soukromí klientů v sociálních zařízeních Ilustrační obrázek: Vliv monitorování na soukromí klientů v sociálních zařízeních
 57
14. 02.
Vliv monitorování na soukromí klientů v sociálních zařízeních
Zrušená výuka Ilustrační obrázek: Zrušená výuka
 83
21. 09.
Zrušená výuka
Pokyny k praxím pro 2. ročníky Ilustrační obrázek: Pokyny k praxím pro 2. ročníky
 120
29. 06.
Pokyny k praxím pro 2. ročníky
Nabídka volného místa Ilustrační obrázek: Nabídka volného místa
 110
23. 06.
Nabídka volného místa
Dobročinný prodej pro dětský domov ve Velkých Heralticích Ilustrační obrázek: Dobročinný prodej pro dětský domov ve Velkých Heralticích
 303
05. 12.
Dobročinný prodej pro dětský domov ve Velkých Heralticích
Zapojte se do pomoci pro dětský domov ve Velkých Heralticích Ilustrační obrázek: Zapojte se do pomoci pro dětský domov ve Velkých Heralticích
 316
23. 11.
Zapojte se do pomoci pro dětský domov ve Velkých Heralticích
Všechny aktuality