ROK 2023
Ústav veřejné správy a sociální politiky uspořádal 3. ročník Mezinárodní odborné konference Veřejná správa a soc. politika v každodenním životě, tentokrát s podtitulem „Územní samospráva jako součást demokratického a právního státu“.
Konference byla uspořádaná Ústavem veřejné správy a sociální politiky Fakulty veřejných politik.
Termín a místo konání: 10. 5. 2023 v Opavě
Pozvánka na konferenci ZDE.
Program konference ZDE.

ROK 2022

Ústav veřejné správy a sociální politiky uspořádal 2. ročník Mezinárodní odborné konference Veřejná správa a soc. politika v každodenním životě, tentokrát s podtitulem „Sociální služby v nové době“.

Konference byla uspořádaná Ústavem veřejné správy a sociální politiky Fakulty veřejných politik v rámci realizace projektu TAČR Vliv krizové epidemiologické situace na poskytování sociálních a zdravotních služeb v domácnostech seniorů TL04000367.

Termín a místo konání: 22. 6. 2022 v Opavě

Pozvánka na konferenci ZDE.

Program konference ZDE.


ROK 2019

Ústav veřejné správy a regionální politiky pořádá vědeckou konferenci na téma Mezinárodní vědecká konference „Role veřejné správy v každodenním občanském životě"

Konference uspořádaná Ústavem veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik v rámci realizace projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě", který je financován z Evropského sociálního fondu (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400).

Termín a místo konání: 26. - 27. září 2019 Opava


Kulaté stoly a workshopy


ROK 2023

Monitorování klientů v domovech pro seniory, v sociálních a zdravotních službách

Shrnutí kulatého stolu zde.


ROK 2019

Informatika ve veřejné správě I.

Informatika ve veřejné správě II.

Domácí násilí vůči expartnerovi

Vybrané problémy ve veřejné správě


ROK 2018

Domácí násilí v českém právním řádu


ROK 2015

Ústav veřejné správy a regionální politiky pořádá vědeckou konferenci na téma Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu

Termín a místo konání: 11. září 2015 Opava

Pozvánka na konferenci zde

Program konference zde


ROK 2014

Ústav veřejné správy a regionální politiky pořádá mezinárodní vědeckou konferenci na téma Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života „FIREMNÍ FILANTROPIE V MSK“

Termín a místo konání:  13. června 2014 Opava

Pozvánka na konferenci


ROK 2013

Ústav veřejné správy a regionální politiky pořádá k 5. výročí fakulty a 10. výročí ústavu mezinárodní vědeckou konferenci na téma Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života „HABITUS SENIORŮ A STĚŽEJNÍ TÉMATA AKTIVNÍHO STÁŘÍ“

Termín a místo konání:  7. června 2013 Opava

Pozvánka na konferenci

Program konference


ROK 2012

Ústav veřejné správy a regionální politiky pořádá mezinárodní vědeckou konferenci na témaUdržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života „Podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity“

Termín a místo konání:  9. listopadu 2012 Opava

Pozvánka na konferenci

Program konference