• ROK 2023
Ústav veřejné správy a sociální politiky uspořádal 3. ročník Mezinárodní odborné konference Veřejná správa a soc. politika v každodenním životě, tentokrát s podtitulem „Územní samospráva jako součást demokratického a právního státu“.
Konference byla uspořádaná Ústavem veřejné správy a sociální politiky Fakulty veřejných politik.
Termín a místo konání: 10. 5. 2023 v Opavě
Pozvánka na konferenci ZDE.
Program konference ZDE.

  • ROK 2022

Ústav veřejné správy a sociální politiky uspořádal 2. ročník Mezinárodní odborné konference Veřejná správa a soc. politika v každodenním životě, tentokrát s podtitulem „Sociální služby v nové době“.

Konference byla uspořádaná Ústavem veřejné správy a sociální politiky Fakulty veřejných politik v rámci realizace projektu TAČR Vliv krizové epidemiologické situace na poskytování sociálních a zdravotních služeb v domácnostech seniorů TL04000367.

Termín a místo konání: 22. 6. 2022 v Opavě

Pozvánka na konferenci ZDE.

Program konference ZDE.

  • ROK 2019

Ústav veřejné správy a regionální politiky pořádá vědeckou konferenci na téma Mezinárodní vědecká konference „Role veřejné správy v každodenním občanském životě"

Konference uspořádaná Ústavem veřejné správy a regionální politiky Fakulty veřejných politik v rámci realizace projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě", který je financován z Evropského sociálního fondu (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400).

Termín a místo konání: 26. - 27. září 2019 Opava


Kulaté stoly a workshopy


ROK 2019
Informatika ve veřejné správě I.
Informatika ve veřejné správě II.
Domácí násilí vůči expartnerovi
Vybrané problémy ve veřejné správě

ROK 2018
Domácí násilí v českém právním řádu


  • ROK 2015

Ústav veřejné správy a regionální politiky pořádá vědeckou konferenci na téma Inkluzivní rozměr filantropických aktivit v regionálním kontextu

Termín a místo konání: 11. září 2015 Opava

Pozvánka na konferenci zde

Program konference zde


  • ROK 2014

Ústav veřejné správy a regionální politiky pořádá mezinárodní vědeckou konferenci na téma Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života „FIREMNÍ FILANTROPIE V MSK“

Termín a místo konání:  13. června 2014 Opava

Pozvánka na konferenci


  • ROK 2013

Ústav veřejné správy a regionální politiky pořádá k 5. výročí fakulty a 10. výročí ústavu mezinárodní vědeckou konferenci na téma Udržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života „HABITUS SENIORŮ A STĚŽEJNÍ TÉMATA AKTIVNÍHO STÁŘÍ“

Termín a místo konání:  7. června 2013 Opava

Pozvánka na konferenci

Program konference


  • ROK 2012

Ústav veřejné správy a regionální politiky pořádá mezinárodní vědeckou konferenci na témaUdržitelnost rozvoje společnosti a kvalita života „Podpora aktivního stáří v kontextu mezigenerační solidarity“

Termín a místo konání:  9. listopadu 2012 Opava

Pozvánka na konferenci

Program konference