V bakalářské formě studia studenti absolvují mj.  předměty „Odborná praxe“ v rozsahu 428 hodin:

  • I. ročník, letní semestr Supervize a odborná praxe I. v rozsahu 96 hodin (UVSSPUP013, UK013) 5 kreditů,
  • II. ročník zimní semestr Supervize a odborná praxe II. v rozsahu 96hodin (UVSSUP020, UK020) 5 kreditů,
  • II. ročník, letní semestr Supervize a odborná praxe III. v rozsahu 96 hodin (UVSSUP027, UK027) 5 kreditů,
  • III. ročník letní semestr Odborná praxe IV. v rozsahu 140 hodin (UVSSUP035, UK035) 10 kreditů.

Odborná praxe je významnou součástí studia k získávání znalostí, zkušenosti, a především odborných kompetencí zaměstnanců státní správy a samosprávy i sociálních pracovníků, na různých úrovních výkonu tohoto povolání v sociální sféře. Odborná praxe je koncipována dle schválené akreditace studijního programu MŠMT. Celkovou důležitost odborné praxe podtrhuje také kreditní ohodnocení (celkem 20 kreditů za absolvování praxe ve 4 semestrech).

Praxe je souběžně reflektována a v rámci předmětů „Supervize odborné praxe I. – IV.“ prostřednictvím předmětu Supervize odborné praxe I. – IV., který je neoddělitelnou součástí vzdělávání, společně s výkonem odborné praxe vytváří tzv. kompetence. Po absolvování odborné praxe a splnění stanovených podmínek zápočet uděluje garant předmětu Odborná praxe.


Bližší informace studenti naleznou zde:

1.    Deník odborné praxe pro oblast sociální politiky a sociální práce

Hodnocení odborné praxe

- Odborná praxe I. a III. monitorování

2. Deník odborné praxe pro veřejnou správu

Hodnocení odborné praxe

3. Žádost o započítání odborné praxe 

4.     Docházkový list OP

5.    Souhlas s praxí 6b - rámcová smlouva  (PŘEHLED ORGANIZACÍ - TRVALÉ SMLOUVY)

6.    Souhlas s praxí 6a - smlouva na dobu určitou 


Otázky spojené s výkonem praxe studentů je možno konzultovat s vyučujícím, který je stanoven pro danou formu studia.

Kontaktní osoby k vyřízení věcí odborných praxí pro oblast veřejné správy:

PaedDr. Miroslav Pilát, PhD., tel 553 684 134, email: miroslav.pilat@fvp.slu.cz

Kontaktní osoba k vyřízení věcí odborných praxí pro oblast sociální politiky:

Mgr. Petr Fabián, PhD., tel: 553 684 133, mobil: 608 230 246, email: petr.fabian@fvp.slu.cz

Fakultní administrátor praxe (FAP):

Bc. Kateřina Magrlová, katerina.magrlova@fvp.slu.cz, 553 684 183