Bakalářské studium- dobíhající akreditace

Okruhy ke státní záv. bakalářské zkoušce pro obor Veřejná správa a sociální politika (Studijní program FVP B6731-SPSP Sociální politika a sociální práce)

Bakalářské studium- nová akreditace (studenti přijati v AR 2022/2023)

Okruhy ke státní závěrečné bakalářské zkoušce pro obor Veřejná správa a sociální politika (Studijní program FVP SPVS Sociální práce ve veřejné správě)

Navazující magisterské studium- nová akreditace

Okruhy  ke státní závěrečné diplomové zkoušce pro obor Veřejná správa a sociální politika  (Studijní program: FVP VSSP Veřejná správa a sociální politika)

Navazující magisterské studium- dobíhající akreditace

Okruhy ke státní závěrečné diplomové zkoušce pro obor Veřejná správa a sociální politika (Studijní program: FVP N6731-SPSP Sociální politika a sociální práce)

    • blok A- Sociální politika a sociální práce
    • blok B- Veřejná správa