Vědeckovýzkumná a další odborná činnost pracovníků ústavu je poměrně široce rozložena (vzhledem k jejich profesní orientaci) v oblasti společenských věd, přičemž společný rámec tvoří společné projekty a témata. Pracovníkům se daří získávat projekty (viz odkaz projekty) ve kterých mohou uplatnit svou týmovou spolupráci. Úspěšné jsou také společné projekty SGS ve spolupráci se studenty, kteří se tak již v době studia mohou podílet na vědeckovýzkumné činnosti ústavu a publikovat své první odborné texty.

Vědecká spolupráce se dlouhodobě realizuje při výzkumu přeměn slezského pohraničí po roce 1989 v rámci evropských integračních procesů, probíhající ve spolupráci s univerzitou v Opolí.

Výsledky vědecké činnosti jsou prezentovány na konferencích a workshopech (viz konference a workshopy) a publikovány v monografiích (viz publikační činnost) a odborných časopisech.