Život bez bariér

  • hlavní
  • 04.10.2019
Slezská univerzita v Opavě se představí na festivalu Život bez bariér, který se koná na ostravském výstavišti Černá louka.

Bližší informace

Datum od04.10.2019 09:00
Datum do06.10.2019 16:00
CelodenníNe
Pro studentyNe
Pro veřejnostNe
Jen pro zvanéNe
Konkrétně v pátek 4. října bude na stánku univerzity prezentovat své služby Poradenské a kariérní centrum Slezské univerzity, které se zaměřuje na podporu studentů se specifickými potřebami. Centrum také nabízí poradenství, výcviky a služby studentům a absolventům v profesní oblasti týkající se spolupráce se zaměstnavateli soukromého a veřejného sektoru a samotného uplatnění se na trhu práce. V následujících víkendových dnech se pak na festivalu představí Ústav ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě.

Program festivalu je zaměřen na osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby tělesně postižené, seniory, děti a také na nejrůznější dnes běžné diagnózy, např. celiakie, obezita, cukrovka. Cílem festivalu je pomoci lidem s různými druhy handicapů, a to jak zdravotními, tak společenskými a přispět tak ke zlepšení života a integrace do společnosti ve všech sférách jejich činnosti.

Další události

Všechny události