Vznik Opavy / Příběh počátků města

  • hlavní
  • 30.05.2024
ÚHV zve do Sálu Purkmistrů na superdebatu, kterou moderuje Mgr. Hana Komárková, Ph.D.

Počátky Opavy jsou zahaleny mlhou, kterou protrhávají archeologické nálezy, ale také pramenný výzkum listin. Historii počátků města se věnovala řadu historiků už v minulosti. Z těch současných i opavský rodák prof. Martin Wihoda, který před více než dvaceti lety označil zmínku o Opavě k roku 1195 za falzum. Jak ke svému poznání došel a kam poznání posouvají archeologické výzkumy, bude předmětem supedebaty historiků a archeologů, autorů probíhající výstavy odhalující nejstarší dějiny Opavy.