Telefonní kontakty

01

+420 596 398 256

Místnost

01

A-A205

Dr. Ing. Ingrid Majerová

Email: majerova@opf.slu.cz
Pracoviště

01

Katedra ekonomie a veřejné správy

odborný asistent

Obchodně podnikatelská fakulta

Katedra ekonomie a veřejné správy