Telefonní kontakty

01

+420 596 398 250

Místnost

01

A-A330

Mgr. Rastislav Steranka

Email: steranka@opf.slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení zahraničních styků

Referent pro zahraniční styky

Obchodně podnikatelská fakulta

Úsek proděkana pro zahraniční styky

Oddělení zahraničních styků