Telefonní kontakty

01

+420 553 684 822

Místnost

Jana Hajíčková

Email: jana.hajickova@slu.cz

Pracoviště

01

Oddělení projektové podpory

Referent

Úsek prorektora pro řízení projektů

Oddělení projektové podpory