Způsoby úhrad poplatků

V Opavě 8. ledna 2020
Vážené studentky,
vážení studenti,

pokud se neshoduje údaj o bankovním spojení pro platbu poplatku za nadstandardní dobu studia uvedený v IS SU s tím, co máte uvedeno v rozhodnutí děkana nebo rektora, souvisí to se změnou účtu v rámci nového informačního systému, ke které muselo dojít s ohledem na zavádění dalších aplikací.
Rozhodující je pro Vás údaj, který máte uvedený ve výrokové části rozhodnutí - berte prosím tuto informaci na vědomí.
Děkuji.
za oddělení pro studijní a sociální záležitosti rektorátu
Ing. Hana Šimečková


Obecné informace k platbě:
Pokyny k provedení platby poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky.
Poplatek za nadstandardní dobu studia se hradí na účet, který máte uvedený ve výrokové části rozhodnutí o vyměření poplatku za studium.
Úhrada poplatku za studium ve studijním programu akreditovaném v cizím jazyce se provádí dle pokynů příslušného pracoviště součásti, které studenty studijního programu v cizím jazyce eviduje.