• Každý uživatel roamingu je povinen se řídit podmínkami roamingu hostující a domácí sítě a dále zásadami přijatelného užití akademické sítě CESNET – viz Zásady pro přístup do Velké infrastruktury CESNET.
  • Každý uživatel roamingu je povinen okamžitě reagovat na výzvy a pokyny správy sítě hostující i domácí sítě a roamingového centra CESNETu.
  • Každý uživatel roamingu je plně odpovědný za zneužití svých osobních údajů (heslo, certifikát,...), umožňujících mu přístup do sítě.
  • Na uživatele se dále vztahuje i Směrnice rektora 11 z roku 2013 Pravidla užívání počítačové sítě SU v Opavě.