Rozvolňujeme!

  • Karin Martínková
  • 23.02.2022
S platností od 21. 2. 2022 se v souvislosti s rozvolňováním protiepidemických opatření RUŠÍ všechny dosavadně platné úpravy přijaté v rámci SU. Nadále je potřeba se řídit pouze opatřeními vydávanými Ministerstvem zdravotnictví ČR (ke dni vydání tohoto opatření se jedná o povinnost nošení respirátorů ve vnitřních prostorech mimo výuky).
Viz  I. Změny a doplnění Rozhodnutí rektora č. 25/2021 Podmínky osobní přítomnosti na vzdělávacích akcích pořádaných Slezskou univerzitou v Opavě.

Vnitřní normy jsou k dispozici na  https://www.slu.cz/slu/cz/layout/765#rozhodnuti (přístupné po přihlášení se).