Moderní výzvy lidstva se zaměří na moc, politiku a mezinárodní hrozby

  • Jakub Plaskura
  • 16.01.2020
Moc, politika a mezinárodní hrozby. To je téma v pořadí páté přednášky a besedy z cyklu Moderní výzvy lidstva, na kterém spolupracují Mendelovo gymnázium Opava a Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Zájemci jsou na ni zváni v úterý 21. ledna od 14.15 hodin do auly Fakulty veřejných politik v Opavě (Bezručovo nám. 14, Opava).
Hostem akce tentokrát bude profesor a bývalý rektor Ostravské univerzity Vladimír Baar.

„Žijeme v přelomové době, kdy se rozpadl bipolární mocenský systém a již déle než čtvrt století se utváří nový. Proto jsme svědky formování nových vztahů i soupeření. Jedna velmoc, USA, přežila rozpad bipolarity. Rusko se z něho zotavilo, Čína nenápadně vyrostla. Jaká je v soupeření takových velikánů šance hájit vlastní zájmy pro malé státy, jako je Česko? Ke komu se přiklonit a koho se bát? Nebo se nemáme bát nikoho?,“ přibližuje Vladimír Baar a dodává, že na tyto otázky se také pokusí odpovědět ve své přednášce.

Profesor Vladimír Baar se vědecky věnuje historické a kulturní geografii. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, pokračoval na Karlově Univerzitě v Praze a na Fakultě politických věd a mezinárodních vztahů Univerzity Matěje Bela v Bánské Bystrici. V letech 2004-2007 působil jako rektor Ostravské univerzity. Nyní stojí v čele katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, která je součástí Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Velmi jednoduše se dá říct, že se zabývá výzkumem odlišností vývojových společenských vztahů v nejrůznějších rovinách v návaznosti na místo výskytu. Jako sociální a politický geograf se soustřeďuje především na Asii, Oceánii a Rusko. Na téma geopolitika bude přednášet i opavské veřejnosti.


Jak už bylo uvedeno, na realizaci cyklu Moderní výzvy lidstva spolupracují Mendelovo gymnázium Opava a Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. „Od září jsme přivítali a diskutovali se špičkovými odborníky ve svých oborech. Například s filozofem Janem Sokolem, s klimatology Michalem Žákem a Danielem Tichým, s novinářem a právníkem Tomášem Němečkem a naposledy v prosinci s profesorem Zdeňkem Opatrným, odborníkem v genovém inženýrství,“ ohlíží se do minulosti ředitelka Mendelova gymnázia Monika Klapková.


Akce probíhá za podpory statutárního města Opavy.