Slezská univerzita má novou součást. Fyzikální ústav v Opavě

  • Martin Kůs
  • 15.01.2020
V souladu s rozhodnutím Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě a se schválenou změnou statutu Slezské univerzity v Opavě vznikl k 1. lednu 2020 Fyzikální ústav v Opavě. Ten je vedle Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a Matematického ústavu v Opavě pátou součástí Slezské univerzity v Opavě.
Fakticky se jedná o vyčlenění stávajícího Ústavu fyziky a jeho vědeckých výzkumných center z celku Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě a jeho osamostatnění. Fyzikální ústav v Opavě bude i nadále působit v prostorách budovy na Bezručově náměstí 13 v Opavě. Stejně tak zůstane zachována jeho pedagogická i vědecká činnost.
 
Legislativní proces směřující ke vzniku nového ústavu zahájil svým prohlášením v roce 2018 rektor univerzity doc. Pavel Tuleja, který na počátku roku 2019 inicioval vznik komise, jež záměr posoudila z odborných hledisek, aby v závěrečné zprávě tento krok doporučila jako prospěšný. Po rozhovorech s vedením Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě a Ústavu fyziky v Opavě následně rektor předložil záměr příslušné změny Statutu Slezské univerzity v Opavě Akademickému senátu Slezské univerzity v Opavě. Ten jej schválil dne 19. listopadu 2019 a následně změnu registrovalo 18. prosince 2019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele Fyzikálního ústavu v Opavě. Do jmenování ředitele byl rektorem Slezské univerzity v Opavě doc. Pavlem Tulejou řízením nového ústavu pověřen prof. Zdeněk Stuchlík, dosavadní vedoucí Ústavu fyziky FPF.

Fyzikální ústav v Opavě bude i nadále působit v prostorách budovy na Bezručově náměstí 13 v Opavě. Fyzikální ústav v Opavě bude i nadále působit v prostorách budovy na Bezručově náměstí 13 v Opavě.