Rozvolnění mimořádných opatření č. 2 pro studenty závěrečných ročníků

  • Daniel Martínek
  • 20.04.2020
Rozvolnění mimořádných opatření č. 2 pouze pro studenty závěrečných ročníků.

Od 20. 4. 2020 se rozhodnutím rektora SU zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách při studiu na vysoké škole nevztahuje na studenty v závěrečném ročníku studia v případě:

  • konzultací nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • vykonávání laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, oboru za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • klinické a praktické výuky a praxe.

 

Na uvedených formách výuky, zkoušky nebo jiné činnosti se student v závěrečném ročníku může účastnit pouze, pokud:

  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • v IS SU potvrdí čestné prohlášení potvrzující neexistenci karantény a příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
  • u vstupu do zkušební nebo jiné pracovní místnosti (např. laboratoř, ateliér, střižna aj.) provede dezinfekci rukou,
  • po celou dobu přítomnosti v prostorách univerzity bude mít zakryty dýchací cesty (nos, ústa) vhodným ochranným prostředkem jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiným prostředkem, který brání šíření kapének.

 

Vykonávání odborných praxí studentů ostatních ročníků se bude řídit podmínkami dohodnutými s poskytovatelem praxe nebo podle rozhodnutí vydaného vedoucím součásti.

Dále rektor SU uložil vedoucím součástí přijmout související potřebná hygienická a organizační opatření.

 

Celé znění Rozhodnutí rektora č. 8/2020 naleznete zde v části Soubory a dokumenty.