Město Karviná a Obchodně podnikatelská fakulta chtějí testovat mobilní síť 5G

  • Martin Kůs
  • 01.08.2019
KARVINÁ - Statutární město Karviná společně s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity v Opavě (dále OPF) využilo informace o plánu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále ČR) zavádět v ČR nejrychlejší mobilní sítě páté generace (5G). Pro testovací provoz sítě hledá jedno středně velké město, které má být za rok kompletně 5G pokryto.

Na konci minulého týdne tak odešel z Karviné dopis podepsaný primátorem Karviné Ing. Janem Wolfem a za OPF jejím děkanem prof. Danielem Stavárkem a adresovaný ministru průmyslu a obchodu doc. Karlu Havlíčkovi s nabídkou konkrétní spolupráce na provozování testovací mobilní sítě 5G. Tento krok o den dříve potvrdila Rada města Karviné.

„Myslíme si, že Karviná je vhodným městem pro testovací provoz mobilní sítě páté generace. Ve městě sídlí fakulta Slezské univerzity v Opavě, do Lázní Darkov jezdí pacienti z celého světa a na území města má své výrobní prostory řada zahraničních firem. Jako jeden z nejdůležitějších efektů vidíme zlepšení image Karviné spojením se statutem pilotního města testujícího 5G,“ uvedl pro média náměstek karvinského primátora Lukáš Raszyk.

Podle děkana Stavárka je role OPF v žádosti spíše podpůrná a jde především o zdůraznění Karviné jako univerzitního města v kontextu všech dalších směrů, kterými se dřívější hornické centrum rozvíjí v moderní sídlo. V dopise jsou rovněž uvedeny i některé kroky, které k tomu vedou:

„Ambicí statutárního města Karviná je změnit nevyvážený a neudržitelný ekonomický model, který byl založen na těžbě uhlí a dominantní pozici jedné korporace - společnosti OKD a doplnit a vyvážit strukturu ekonomických subjektů místním malým a středním podnikatelským stavem. Za tímto účelem od roku 2016 společně s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské univerzity provozujeme v ČR jedinečné centrum na podporu podnikání „Business Gate". Dále mimo jiné připravujeme v rámci integrovaného plánu v pilíři Podnikavější Karviná projekt Technologického a řemeslného inkubátoru, na němž město úzce spolupracuje s Moravskoslezským krajem a jeho výkonnou agenturou - Moravskoslezským inovačním centrem,“ citujeme z dopisu ministrovi.


Oba signatáři se pak shodují ve svém přesvědčení, že právě změna image od uhelného města horníků k modernímu městu vybavenému kvalitními technologiemi je pro další vývoj města klíčová.

Jak v citaci můžeme mezi řádky vytušit, nemusí být role OPF pouze formální. Studentské týmy, působící pod hlavičkou coworkingového centra Business Gate, mohou v případě úspěchu Karviné najít pro svoji aktivitu nové využití a do celého testovacího provozu se zapojit daleko významněji, například v oblasti marketingu a propagace.

Co je to mobilní síť 5G?
5G (neboli pátá generace bezdrátových systémů) je připravovaný telekomunikační standard nové mobilní sítě, který technicky překonává stávající řešení 4G (LTE Advanced). Hlavním přínosem nové technologie je významné, přibližně desetinásobné zvýšení přenosové rychlosti a podstatné snížení doby odezvy oproti standardu 4G, což má umožnit provoz nejmodernějších komunikačních technologií. Bude však také mnohem více zranitelné oproti 4G standardu.[1] Spuštění komerčního provozu 5G sítí ve světě nastalo roku 2019 v Jižní Koreji.

Zdroj: wikipedie