Modernizace karvinského malého sálu - nové prostory poslouží nejen pro výuku

  • Martin Kůs
  • 08.07.2019
KARVINÁ - Mnoho z nás jistě zná příběh o dvou obchodnících, kteří jeli na začátku 20. století do Afriky. Byli vysláni, aby zjistili, jaké jsou tam možnosti obchodu s obuví. Zpátky do Manchesteru posílali telegramy. Jeden z nich napsal: „Situace beznadějná. Stop. Nenosí boty“. A ten druhý napsal: „Výjimečná příležitost. Stop. Zatím nemají žádné boty“.Někteří si jistě říkají, že už bylo vše uděláno a už je vše hotovo. Ale pak jsou lidé, kteří si myslí, že to pořádné ještě přijde.

Autorky: Miroslava Šromková, Yvona Kaniová

A tak se tomu stalo i před dvěma lety, kdy byla vyhlášena MŠMT výzva OP VVV. Shledali jsme, že  dlouholetý  provoz  obou  přednáškových  sálů  vedl k  jejich postupnému opotřebení a zastarání technického vybavení. Vedení fakulty se proto rozhodlo využít této příležitosti a za  přispění  společnosti BeePartner,  a.  s. podat žádost o dotaci s   názvem „Modernizace  výukové  infrastruktury Obchodně  podnikatelské   fakulty v  Karviné  Slezské univerzity v Opavě - výukové sály“ (CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501). Cílem  bylo  rekonstruovat  přednáškové sály o celkové kapacitě  920  míst, včetně 13 bezbariérových, a tak v synergii se současně realizovaným projektem ESF – „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400) Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - zlepšit studijní prostředí a samotnou výuku.

Naše žádost byla schválena v srpnu roku 2017. Následně byly zahájeny přípravné práce spojené s realizací výběrových řízení a v  říjnu minulého roku byla zahájena samotná rekonstrukce v pořadí prvního, tj. malého sálu. Architektonické řešení obou sálů navrhl ateliér Marpo, s.r.o., který to pojal jako výzvu, protože bylo třeba splnit několik našich požadavků, jako například zlepšit akustiku a přitom zachovat původní charakter prostoru při využití moderních stavebních materiálů. Stavební práce, silnoproud, slaboproud a výměnu osvětlení realizovala firma Fatra Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Nové interiéry zhotovila na míru firma ZK Design, a.s., která vyměnila posluchárenské čalouněné sezení se stoly, instalovala akustické stěnové panely, podhledy, podlahovou krytinu, stínění oken a dodala nové židle za předsednický stůl. Novou audiovizuální techniku, včetně zařízení režijní kabiny dodala firma IXPEA CZ s.r.o. Přestože to v některých fázích rekonstrukce vypadalo, že nezůstane kámen na kameni, pamětníci poznají, že základní rozvržení prostoru se nezměnilo. Vyžadovaly  to  konstrukční a  statické  danosti budovy, některé prvky však původní  formy  zachovávají.  Chtěli  jsme, aby pevné součásti interiéru  byly  neutrální,  nadčasové, aby nějakou  dobu vydržely.

Malý sál v nové podobě.


Původní interier.

Velký důraz  jsme kladli i na osvětlení prostoru  a pohodlné sezení. Jednoduché barevné  řešení  je laděno v bílé, šedé a fakultní zelené s akcenty hnědé. V  souvislosti se znovuotevřením malého sálu je vhodné si připomenout některá fakta, která s rekonstrukcí souvisí. Celkové rozpočtované náklady na rekonstrukci obou sálů byly 46,2 mil. Kč, z toho náklady na projektovou dokumentaci tvořily 0,7 mil. Kč. Skutečné náklady na malý sál byly 12,5 mil. Kč. Stavba malého sálu samotná přišla na  4,6 mil.  Kč, interiéry činily 6,7 mil. Kč, AVT si vyžádala 1 mil. Kč a dozory investora 0,2 mil. Kč. Děkujeme všem, kteří nám pomohli realizovat tento projekt nebo nás jakkoli inspirovali, přispěli svou radou, myšlenkou či kritikou, neboť všem nám záleží na tom, aby byli na fakultě spokojeni především naši zaměstnanci a studenti. Ukončili jsme první etapu práce, čeká nás druhá, opravdu výjimečná příležitost, a to náročná modernizace velkého sálu, která se mnohem více dotkne rozvrhových aktivit. Práce budou zahájeny již v červenci tohoto roku a ukončení je plánováno na březen 2020. Věříme, že tak jako dosud, najdeme u zaměstnanců i studentů naší fakulty pochopení s výhledem na lepší výukové podmínky v nově zrekonstruovaných sálech.