Dnešní středoškolští géniové představili na Slezské univerzitě svoje dovednosti

  • Martin Kůs
  • 18.06.2019
OPAVA - Víkend plný vědomostí má za sebou naše malebná Opava. Ve dnech od 14. do 16. června se totiž do srdce Slezska sjely zhruba dvě stovky nadaných středoškoláků z celé České republiky, aby poměřili síly ve Středoškolské odborné činnosti (dále SOČ). Bojovalo se v osmnácti různých oborech od chemie, přes informatiku, psychologii až po umělecké obory. Návštěva to byla velmi rozmanitá.

Autor: Jakub Plaskura - studentská redakce Slezské univerzity v Opavě
Foto: Martin Kůs, Luděk Lazarczyk a Jindřich Mižďoch

Do Opavy zavítali mladí lidé od Plzně až po Karvinou. Studenti měli za úkol svou práci v daném oboru prezentovat a obhájit proti dotazům odborné poroty. Je potřeba dodat, že mnohé práce měly vysokoškolské parametry. Slezská univerzita se pro letošní ročník stala partnerem Mendelova gymnázia pro tuto výjimečnou akci a mnoho oborů našlo útočiště v několika budovách Slezské univerzity. Byly jimi Matematický ústav, Filozoficko – přírodovědecká fakulta a Fakulta veřejných politik.
Šlo již o 41. ročník SOČ. Ten vůbec první se uskutečnil v roce 1978 v okrese Nový Jičín. Se železnou pravidelností se pořádající město rok od roku střídá. Opava od letošního roku patří mezi vyvolené, kde se SOČ uskutečnila více než jednou. Poprvé talentovaní středoškoláci přijeli do Opavy v roce 2004. Po patnácti letech se historie opakovala. A v jakých oborech se vlastně soutěží?

1.Matematika a statistika, 2. Fyzika, 3. Chemie, 4. Biologie, 5. Geologie a geografie, 6. Zdravotnictví, 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství, 8. Ochrana a tvorba životního prostředí, 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design, 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, 11. Stavebnictví, architekra a design interiérů, 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktický technologie, 13. Ekonomika a řízení, 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času, 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby, 16. Historie, 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory, 18. Informatika. 

V pátečním odpoledni se začali studenti sjíždět do Opavy, ubytovali se, aklimatizovali a nabírali síly na důležité prezentace, které byly na programu od sobotního rána. Odborná porota se skládala z několika odborníků na dané odvětví. V praxi vypadaly obhajoby ve všech oborech stejně. Tedy student měl zhruba 10 až 12 minut na samotnou prezentaci a pak se k tématu měli možnost vyjádřit porotci, kteří všechna témata, jejich slabé a silné stránky znali s předstihem a vše zanalyzovali. Student odpovídal na doplňující otázky a musel prokázat nejen širokou škálu znalostí v daném oboru, ale také schopnost kritického myšlení, reakce a v neposlední řadě schopnost řečnickou. Celá sobota se nesla v tomto duchu, protože časový harmonogram příliš dodržován nebyl a většinou porota pečlivě zkoumala každou práci. Po sobotním obědě tak ještě prezentace pokračovaly a následoval zasloužený odpočinek.

V neděli organizátoři připravili pro všechny účastníky poznávací dopoledne opavského regionu. V plánu byla návštěva Raduně, zámku v Hradci nad Moravicí, Národní památník II. světové války v Hrabyni, Slezské zemské muzeum v Opavě a řada dalších skvostů. Jelikož do Opavy zavítali někteří studenti z větší dálky a byli u nás poprvé, došlo i na pár otázek, jak se jim Opava líbí.


................................................     VÝSLEDKY SOČ 2019     ................................................

Tři studentky z Prahy, které se účastnily SOČ v oboru Teorie kultury, umění a umělecké tvorby se nechaly slyšet, že je Opava velmi zaujala. Jedna ze slečen se přiznala, že nevěděla vůbec, kam to vlastně jede, čekala industriální město a historickou částí Opavy byla nadšená. Ostatně tady jsou některé ohlasy samotných aktérů 41. ročníku SOČ.

„Soutěžím tady s tématem Tvorby scénáře pro videohru, uměleckého, narativního interaktivního média. Jelikož jsem šel jako úplně první, neměl jsem čas na to se vystresovat, takže to bylo asi lepší než předešlá kola. Trochu jsem zmatkoval, ale jsem celkově spokojený. Porota je milá a snaží se pomáhat.“ Šimon Vladík, Gymnázium Brno –Řečkovice.

„Moje téma bylo Měření plazmatu dvojitou tunelovou sondou na tokanu GOLEM. Na prezentaci máme čas zhruba 10 minut, bylo to celkově v pohodě. Jsem ráda, že to mám za sebou.“ Daniela Kropáčková, Gymnázium Brno, Křenová.

„Já zastupuji obor Matematika a mám takové matematickoinformativní téma o řešení školního rozvrhu. Porota je milá a vstřícná, klade dle mého soudu objektivní a věcné dotazy. Jsem až z Ústí nad Labem a zatím musím říct na adresu Opavy jedno jediné slovo – krásná.“ Petr Zahradník, Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem.

„Mým oborem na SOČ je Ekonomika a vytvořil jsem práci na téma prospěchových stipendií na SŠ, protože tato stipendia se začala udělovat na naší škole a už dříve jsem se chtěl zabývat behaviorální ekonomií v praxi. Se svým výkonem jsem poměrně spokojený.“ Alexandr Pisani, Základní škola a Gymnázium Vítkov.

„Studuji technickou školu a vnímám SOČ jako dobrý prostředek, jak se můžou studenti různých škol zlepšovat ve svém vyjadřování a prezentování.“ Lubomír Friedl, VOŠ a SPŠ Šumperk.

Celý víkend se nesl ve velmi přátelském duchu, což potvrdilo i závěrečné vyhlášení vítězů v nedělním odpoledni v Kině Mír. Laureátem 41. ročníku SOČ byl absolvent Mendelova gymnázia Pavel Štěpánek, který v minulosti SOČ vyhrál v kategorii Fyzika. Celé odpoledne doprovázel vyhlašování výsledků hrou na piano. Ceny předávaly mj. špičky Slezské univerzity v Opavě v čele s rektorem Pavlem Tulejou. Studenti byli odměňováni napříč svými kategoriemi a šlo o odměny věcné, finanční, ale také mohli být se svou prací nominováni do zahraničních soutěží. Kino Mír praskalo ve švech, a byť mnoho sedadel zabrali sami účastníci této soutěže, na závěrečnou přehlídku si našli cestu i zástupci široké veřejnosti. Všichni přítomní se mohli přesvědčit, že v těchto nadějných studentech má česká věda skvěle zaseto, teď už jen sklidit.