Unie studentů připravuje Týden dobré vůle. Pomáhat bude již popáté

  • Martin Kůs
  • 04.04.2019
Již pátý ročník Týdne dobré vůle připravila v polovině měsíce dubna Studentská unie Slezské univerzity v Opavě nejenom pro studenty univerzity. Ten se skládá z potravinové sbírky, darování krve, náboru do registru dárců kostní dřeně a nově také ze sběru víček pro sedmiletého Matyáška.

Autor: Jan Polák - studentská redakce Slezské univerzity v Opavě

Více o Týdnu dobré vůle se dozvíte z rozhovoru s posluchačkou oboru Veřejná správa a sociální politika, přednášeného na Fakultě veřejných politik v Opavě, Bc. Nikolou Konečnou.

Kde vznikla iniciativa uskutečnit akci Týden dobré vůle?

Jako Studentská unie (tehdy ještě ASPSU), jsme si byli vědomi, že máme jistou platformu a jsme vidět více než většina ostatních studentů. Nechtěli jsme toho využít jen k tomu, abychom přilákali co největší dav na Opavský majáles, Pivní maraton nebo studentské párty, ale chtěli jsme se svým “vlivem“ udělat i něco dobrého. Když jsem ještě nebyla ve Studentské unii, tak jsem ASPSU kontaktovala a ptala jsem se, zda na univerzitě probíhá hromadné darování krve. Řekli mi, že ne, ale že je to dobrý nápad a jestli se nechci zapojit do jeho realizace. Takhle jsem se do organizace dostala.
Po roce od prvního Darování krve jsme akci chtěli zopakovat. Zhruba ve stejné vznikl nápad na potravinovou sbírku. Rozhodli jsme se tedy obě akce spojit do jednoho termínu a vznikl tak Týden dobré vůle.


Kolik lidí se na projektu podílí?

Ze Studentské unie se na tomto projektu podílíme tři, ale samozřejmě je v organizačním týmu zapojeno více lidí. Komunikujeme s primářem Hematologicko-transfúzního oddělní Slezské nemocnice v Opavě, dále se zástupci Charity Opava, obchodního centra Breda&Weinstein a v neposlední řadě s PR odděleními jednotlivých součástí univerzity.

Kde Týden dobré vůle probíhá?
Darování krve samozřejmě probíhá ve Slezské nemocnici v Opavě, v budově C. Studenti, pedagogové i další zaměstnanci mohou v průběhu týdne přijít v „otevíracích hodinách“ oddělení a krev darovat. Sestřičkám nahlásí, že jdou v rámci této akce a ony si to zaznamenají. Budeme tak mít přehled, kolik lidí se zúčastnilo. Potravinová sbírka probíhá na několika místech. Od pondělí 8. dubna do pátku 12. dubna mohou své příspěvky lidé nosit na čtyři sběrná místa na Slezské univerzitě, a to u vrátnic budov Bezručovo náměstí 13, Bezručovo náměstí 14, Masarykova třída 37 a Na Rybníčku 1. Dále spolupracujeme s Mendelovým gymnáziem v Opavě, ZŠ T. G. Masaryka Opava a ZŠ Suché Lazce, kde budou žáci a rodiče také sbírat potraviny od pondělí do pátku. Kromě toho nás v pátek 12. dubna a sobotu 13. dubna v době od 10 do 16 hodin najdete V OC Breda&Weinstein, naproti vchodu do supermarketu Albert. Ze všech zmíněných míst se v pátek a sobotu potraviny svezou do Chráněného a podporovaného bydlení Charity Opava, jehož klienti budou výtěžku využívat.

Kam chcete tento projekt posunout?
Naší prioritou bude ještě více rozšířit povědomí o této akci a přilákat hlavně více dárců krve. V letošním roce budeme v rámci Týdne dobré vůle předávat Charitě Opava víčka, která jsme za posledních několik měsíců nasbírali. Víčka sbíráme průběžně a dvakrát nebo třikrát do roka je Charitě předáváme. Tam je dostanou do rukou klienti Sociálně terapeutických dílen Radost, kteří zvlášť vytřídí červená a zelená víčka, jelikož za tyto barvy je více peněz. Všechna víčka pak dál putují k rodině malého Matyáše, která z peněz, které ve výkupně za víčka dostane, financuje rehabilitaci syna s dětskou mozkovou obrnou. V rámci letošního majálesu jsme navázali spolupráci s Elimem Opava a doufám, že nebude jen jednorázová, ale že se například během příštích ročníků Týdne dobré vůle budeme setkávat i nadále.

Rektor univerzity doc. Pavel Tuleja dobrovolnické aktivity studentů Slezské univerzity v Opavě podporuje prostřednictvím svých stipendijních programů, kdy mezi nimi je i Stipendijní program rektora za bezplatné dárcovství krve, plazmy a kostní dřeně. Ten za splnění podmínky dvou darování krve v akademickém roce deklaruje přiznání mimořádného stipendia ve výši 1 000 korun studentům prezenční i kombinované formy studia.