CO BY KDYBY… existoval Bůh? Můžeme se na to vůbec takto ptát?

  • Karin Martínková
  • 11.03.2024
V nejnovějším díle našem pořadu "Co by kdyby" se zaměřujeme na otázku existence Boha a zkoumáme tuto kontroverzní oblast z nejednoznačného pohledu nejen teologie, ale také fyziky a umění. Dočkáme se někdy toho, že nám věda vše vysvětlí? A dá se existence Boha vysvětlit pomocí fyziky?

Naším hlavním hostem byl profesor Zdeněk Stuchlík, ředitel Fyzikálního ústavu v Opavě, který není pouze renomovaným teoretickým astrofyzikem, ale také vášnivým uměleckým fotografem. Diskuse byla obohacena účastí zástupce vedoucího Institutu tvůrčí fotografie, docenta Jiřího Siostrzonka, a odborného asistenta doktora Ondřeje Durczaka. Moderátorem večera byl jako vždy Martin Rota – jeden z nejoblíbenějších youtuberů u nás. 

V průběhu diskuse se naši odborníci nejen věnovali teologickým otázkám, ale prozkoumali také spojení mezi vírou, uměním a fyzikou. Prof. Stuchlík zdůraznil, že fyzika může nabídnout různé perspektivy na otázku existence Boha, a to nejen v rámci vesmírných zákonů, ale i v mikroskopickém světě elementárních částic. 

Překvapivým prvkem bylo propojení této diskuse s uměním. Doc. Siostrzonek a dr. Durczak pak společně rozvíjeli názor, jak může umělecký výraz reflektovat nejen vědecké poznatky, ale také osobní víru a filozofii umělce. „Umění může být jakýmsi mostem mezi fyzikou a teologií,“ zaznělo také v diskuzi. Zajímavým momentem byla také debata o tom, jak se víra a umění vzájemně ovlivňují. Prof. Stuchlík vysvětlil, že fyzika, umění a víra mohou být vzájemně obohacující a že každý z těchto aspektů přináší do diskuse svůj unikátní příspěvek. 

Celkově byla debata o existenci Boha a jejím propojení s fyzikou a uměním fascinujícím pohledem na různorodou povahu lidského myšlení. Naše "Co by kdyby" série tak opět přináší podnětnou debatu, která otevírá dveře k novým myšlenkovým perspektivám. 

 

Tento i předchozí díly můžete zhlédnout na Youtube kanálu Co by kdyby

 

Více o pořadu CO BY KDYBY:

Otázku „Co by kdyby“ znají snad všichni rodiče malých dětí a je vlastně škoda, že si ji neklademe častěji. Otevírá nám totiž světy možností, které sice jsou většinou absurdní, jenže – jsou opravdu nemožné? A především, není zábavné takto přemýšlet a třeba se tímto způsobem i něco naučit? Možná nějak takto přemýšlel režisér Aleš Brunclík, absolvent naší univerzity, když formuloval synopsi v Česku nového typu pořadu, ve kterém diskutují vědci a odborníci – zcela vážně a se znalostí nejnovějších vědeckých poznatků a objevů – o čistě hypotetických tématech. Tento zajímavý a inovativní pořad vzniká od samého začátku díky podpoře Slezské univerzity, což je velmi pozitivní zpráva pro celou vědeckou komunitu a širokou veřejnost. Univerzita tímto podporuje popularizaci vědy a techniky a zároveň vzdělávání a rozvoj obecného vědomí o vědeckých otázkách. Díky této podpoře může pořad Co by kdyby nabídnout divákům zajímavé a inovativní přístupy k různým vědeckým tématům a přiblížit tak veřejnosti důležité vědecké poznatky.