První rektor Slezské univerzity prof. Martin Černohorský slaví 99. narozeniny

  • Adam Poštolka
  • 31.08.2022
Narozeniny patří k příjemným okamžikům v životě, ty tzv. půlkulaté a kulaté si pak říkají o větší oslavy. A což teprve devadesáté deváté! Právě ty dnes slaví velký patron vzniku Slezské univerzity v Opavě a její první rektor v letech 1992–1998 prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc. Rádi se tímto připojujeme k celým zástupům gratulujících a přejeme panu profesorovi stále mnoho zdraví a neutuchajícího elánu.
Autor: Adam Poštolka

prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.
narozen 31. srpna 1923 v Brně
Český a československý fyzik, matematik a vysokoškolský pedagog doposud působící na své alma mater Masarykově univerzitě v Brně, se kterou je od roku 1948 spojena velká část jeho profesního života. V roce 1991 byl jmenován profesorem, v roce 1999 pak emeritním profesorem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Vedle pedagogické činnosti se aktivně věnuje organizaci vědeckých i společenských aktivit. V roce 1993 byl zvolen prvním kancléřem České konference rektorů. Je rovněž předsedou odborné skupiny Organizace výzkumu České fyzikální společnosti. Kromě řady ocenění za vědeckou práci je nositelem Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky II. stupně za průkopnické dílo ve vysokoškolské pedagogice (1992), Čestné medaile „De scientia et humanitate optime meritis“ udělenou Akademií věd České republiky (1998) či Stříbrné medaile Senátu Parlamentu České republiky za zásluhy o rozvoj fyziky a její výuky na vysokých školách (2018). Slezská univerzity v Opavě mu za osobní přínos ke vzniku a rozvoji univerzity udělila Zlatou medaili Slezské univerzity (1998) a medaili „Silesia docta et culta“ (2013). Mezinárodní astronomická unie v roce 2013 pojmenovala planetku 5268 na jeho počest Černohorský.

Z pohledu Slezské univerzity v Opavě se prof. Martin Černohorský jeví jako velký podporovatel a propagátor myšlenky jejího vzniku jak na půdě Masarykovy univerzity v Brně, tak v prostředí polistopadového českého vysokého školství. V období, kdy zastával post rektora Slezské univerzity v Opavě, se mimo jiné zasloužil o: 
•    schválení Statutu Slezské univerzity v Opavě,
•    vznik Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě,
•    podepsání první rámcové dohody o spolupráci se zahraniční vysokou školou,
•    zisk akreditace pro magisterská studia Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,
•    zisk akreditace pro doktorská studia a právo konat habilitační a profesorská řízení (nejprve pro matematické obory),
•    zapojení do programu SOCRATES – ERASMUS zajišťující studentské i učitelské mobility,
•    první kurz Univerzity třetího věku,
•    vznik Komise pro rozvoj Slezské univerzity,
•    první slavnostní promoce absolventů Slezské univerzity v Opavě,
•    vyhotovení slavnostních fanfár,
•    založení Novin Slezské univerzity,
•    zhotovení univerzitních insignií a talárů,
•    nabytí několika objektů (Masarykova třída 37, Hradecká ulice 17, Hauerova ulice 4, Vávrovická ulice 44, Komárovská ulice 25; v Karviné pak areál Na Vyhlídce) pro výukové a správní potřeby Slezské univerzity,
•    dokončení rekonstrukce univerzitní budovy na Masarykově třídě 37 v Opavě.


K významnému životnímu jubileu co nejsrdečněji gratulujeme!