P1801 Informatika, Studijní obor Autonomní systémy (dobíhající)

Obor lze studovat v prezenční a kombinované formě.

Obor je dostupný také studentům se zdravotním postižením, včetně dojednání individuálního studijního plánu.

Přijímací zkoušky

Pro akademický rok 2021/22 nebylo vypsáno přijímací řízení.

Charakteristika oboru

Vysoce individuální přístup, studijní plán na míru, spolupráce se špičkovými domácími i zahraničními pracovišti, účast ve výzkumných grantech, zahraniční stáže a konference. Autonomní systémy se snaží racionálně spolupracovat při plnění zadaných cílů. Mezi ty, s nimiž se můžete seznámit, patří:

  • skupiny pojízdných robotů, jejich kooperace při plnění úkolů,
  • letky dronů vybavených senzory, jejich řízení a zpracování jejích dat,
  • distribuované a paralelní počítačové systémy, práce na superpočítači,
  • biologicky inspirované výpočty (neuronové sítě, DNA výpočty, membránové výpočty, gramatické systémy…) a jejich aplikace,
  • multiagentní systémy v umělé inteligenci,
  • další dle vlastního výběru.

Uplatnění absolventů

S doktorátem z informatiky máte otevřené dveře na globální trh práce, častá je i práce přes internet. Mezi profese, kde se budete moci uplatnit, patří: Vědecko-výzkumný pracovník na VŠ/v domácích i nadnárodních firmách, Vrcholový IT expert/konzultant v komerčním i státním sektoru, Vedoucí týmů řešících rozsáhlé IT projekty, Vývoj a správa špičkových informačních systémů.

Možnosti dalšího studia

Absolvování rigorózního řízení ve studijním programu Informatika (získání titulu RNDr. před jménem).

Další informace, studijní předměty

 


Informace pro studenty doktorského studia

Seznamy: