Postup při zadávání závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce

Témata bakalářských resp. diplomových prací si vybírají všichni studenti třetích (bc.), resp. čtvrtých (mgr.) ročníků bez ohledu na to, zda (ne)mají v úmyslu studium prodlužovat. Vybrané téma konzultujte se svým budoucím vedoucím (rozhodně dřív než provedete zápis do systému STAG).

  • Téma práce zadává vedoucí do informačního systému. Dále se buď student přihlásí k tématu v témže systému, nebo ho k tématu přiřadí vedoucí.
  • Až bude možné zadání vytisknout, student ho vytiskne, podepíše a nechá podepsat vedoucím.
  • 1 výtisk se odevzdává na sekretariátě ÚI, další výtisky se vážou do závěrečné práce.

Vytisknutá a svázaná práce se odevzdává na sekretaritátu ÚI. V době nouzového stavu je provoz sekretariátu omezen, úřední dobu najdete na stránce Kontakty (https://www.slu.cz/fpf/cz/uikontakt).

Informace pro (budoucí) autory bakalářských a diplomových prací

Seznam témat závěrečných prací vypsaných v akademickém roce 2020/21

  • Doc. Sosík: bakalářské a diplomové práce
  • Dr. Langer: téma vloženo do informačního systému
  • Další témata: můžete se přímo obrátit na konkrétního vyučujícího s vlastním tématem či představou o něm. Bakalářské práce může vést kdokoliv s titulem minimálně Mgr. nebo Ing., pro magisterské je třeba, aby vedoucí měl "velký doktorát" (Ph.D.). Pokud jste zmateni, obraťte se na svého vyučujícího Semináře k bakalářské/diplomové práci.

Seznam témat závěrečných prací vypsaných v akademickém roce 2019/20

Seznam témat závěrečných prací vypsaných v akademickém roce 2018/19

Také můžete přijít s vlastním tématem (i k zde neuvedeným vyučujícím).