Akce organizované ústavem

Vědecko-výzkumná činnost

Vědecko-výzkumná činnost členů ústavu se zaměřuje na oblast umělé inteligence a umělého života (včetně hlubokého učení a fuzzy přístupů), počítačového vidění, robotiky, dronů a jejich aplikací v medicíně a u průmyslových partnerů. Dále jsme aktivní v oblasti biologicky inspirovaných výpočtů (DNA výpočtů, membránových výpočtů, umělého života), teoretické informatiky (zejména v teorii gramatických systémů), a v oblasti informační vědy (včetně počítačového zpracování přirozeného jazyka). Pro vědeckou práci členů ústavu, studentů a hostů FPF SU je k dispozici v podmínkách ČR unikátní laboratoř pro robotické experimenty s několika robotickými platformami a příslušným emulačním softwarem. Výsledky vědecké práce jsou publikovány v prestižních mezinárodních časopisech a referovány na mezinárodních konferencích. Mnoho z nich má významnou mezinárodní citační odezvu.

Partnerství IT4Innovations

Ústav je, prostřednictvím svého sesterského výzkumného pracoviště, partnerem Národního superpočítačového centra IT4Innovations, jehož přístrojová infrastruktura je nám k dispozici, včetně strojového času superpočítačů Anselm, Salomon a Barbora.

Informační zdroje pro výzkum

Ústav má online přístup do klíčových portálů špičkových světových vědeckých časopisů, a rovněž do databází Web of Science a Scopus. Vedle toho předplácí v papírové formě několik stěžejních mezinárodních časopisů (některé jako jediné pracoviště v ČR) a soustavně rozšiřuje svůj informační fond o nové knižní a multimediální tituly zapadající do jeho pedagogického a vědecko-výzkumného profilu.

Organizační, osvětová a popularizační činnost pracovníků ústavu se soustřeďuje na

Kolektiv sestávající z pracovníků Ústavu informatiky FPF SU je členem International Membrane Computing Society (IMCS).