Ústav informatiky nabízí své kapacity pro konzultační činnost nebo jiné druhy spolupráce s praxí všem, kteří mají zájem především o nové, progresivní oblasti aplikované informatiky, jakými jsou např.

  • informatická podpora rozhodování, řízení a plánování
  • lokální a globální počítačové a multimediální sítě
  • znalostní a expertní systémy pro podporu rozhodování a pro řízení technologických procesů
  • pokročilé programovací jazyky a prostředí pro návrh informačních systémů