Státní závěrečné zkoušky

Časové harmonogramy státních zkoušek pro bakalářské a navazující magisterské studium

Harmonogram státních zkoušek pro konkrétní termíny je řešen přes informační systém. Studenti, kteří se přihlásili ke státní závěrečné zkoušce, dostanou veškeré informace přes informační systém a školní e-maily.

Na stanovený termín přijďte podle harmonogramu.

Harmonogram pro srpen 2023:

Harmonogram pro květen 2023:

Harmonogram pro únor 2023:

Kam co odevzdat:

 • přihláška ke státnicím se odevzdává na studijním oddělení,
 • se sekretářkou ústavu se domluvte na otevření archivu závěrečné práce,
 • závěrečná práce v elektronické formě se odevzdává v IS do archivu práce, v souboru bude vložena stránka/stránky se zadáním práce získaným z IS, podepsaným, název souboru musí být podle metodiky,
 • nezapomeňte taky případné elektronické přílohy (jako další soubory do archivu práce),
 • vedoucí a oponent práce napíšou posudek podle elektronické verze, pozor, měli by mít dostupné vše potřebné (včetně příloh) - v informačním systému, k posudkům se dostanete v archivu závěrečné práce - měli byste si je prostudovat předem,
 • jedna tištěná svázaná verze práce se odevzdává sekretářce ústavu.

Aktuální informace najdete na webu Oddělení pro studijní a sociální záležitosti v části ke státním zkouškám: https://www.slu.cz/fpf/cz/sostatnizaverecnezkousky

Základní informace


Seznam otázek k státním závěrečným zkouškám pro rok 2022/23 a lednový/únorový termín 2023/24

Bakalářský stupneň Magisterský stupeň

  Pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte svého tutora (ročníkového učitele):

  • Dr. Vavrečkovou pro studijní programy IVT, Informatika, Aplikovaná informatika, Informatika a angličtina a Informatika dvouoborové
  • Dr. Plankovou pro studijní programy ISK, IKS a Knihovnictví