Státní závěrečné zkoušky

Časové harmonogramy státních zkoušek pro bakalářské a navazující magisterské studium

Od akademického roku 2019/20 je harmonogram státních zkoušek pro konkrétní termíny řešen přes informační systém. Studenti, kteří se přihlásili ke státní závěrečné zkoušce, dostanou veškeré informace přes informační systém a školní e-maily.

Na stanovený termín přijďte podle harmonogramu, vzhledem k současné situaci bude mít každý student individuální termín.

Harmonogram pro srpen 2021:

Pozor, vzhledem k současné situaci s nouzovým stavem se mění podmínky pro studenty, kteří chtějí zakončit studium v roce 2020 a 2021:

  • jak odevzdat závěrečnou práci: elektronicky v IS, v souboru bude vložena stránka/stránky se zadáním práce získaným z IS, podepsaným, nezapomeňte taky případné elektronické přílohy,
  • vedoucí a oponent práce napíšou posudek podle elektronické verze, pozor, měli by mít dostupné vše potřebné (včetně příloh i původně myšlených jako elektronické),
  • státní zkouška bude probíhat standardní formou, student u obhajoby odevzdá tištěnou verzi (svázané, 3 ks) podle původních požadavků.

Aktuální informace najdete na webu Oddělení pro studijní a sociální záležitosti v části ke státním zkouškám: https://www.slu.cz/fpf/cz/sostatnizaverecnezkousky

Základní informace

Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na sekretariát Ústavu informatiky ve 3 výtiscích (rozdělení - 1x archiv SU, 1x univerzitní knihovna SU, 1x vedoucí práce). Každý exemplář musí obsahovat popsané CD nebo DVD (jméno+příjmení, program a obor, rok odevzdání). 

Seznam otázek k státním závěrečným zkouškám pro rok 2020/21 a lednový/únorový termín 2021/22

Pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte svého tutora (ročníkového učitele):

  • Dr. Vavrečkovou pro obory IVT, Aplikovaná informatika a Informatika dvouoborové
  • Dr. Plankovou pro obory ISK a IKS