Vyjeď za hranice – vyber si destinaci!

Informační schůzky, výběrová řízení...

V akademickém roce 2019/2020 vyjeli...

Matěj a Michal, kteří oba v zimním semestru zakusili studium v Salernu díky programu Erasmus+.

V akademickém roce 2018/2019 vyjeli...

Aleš, který v letním semestru studoval v Krakově díky programu Erasmus+.

Marek, v zimním semestru studoval v Seville díky programu Erasmus+.

Inspiruj se zážitky ostatních

Jak prožili svůj studentský pobyt ve španělské Murcii Katka a Dominik: Erasmurcia – intro ,Erasmurcia – cesta a první den, Erasmurcia – týden první, Erasmurcia – týden druhý, Erasmurcia – týden čtvrtý, Erasmurcia – týden pátý, Erasmurcia – týden šestý, Erasmurcia – týden sedmý, Erasmurcia – týden osmý, Erasmurcia – týden devátý.

Martina popsala své zkušenosti z Bratislavy: Erasmus pobyt zrovna na Slovensku?

Ondřej vytvořil video při svém pobytu v Žilině (zahrnuje i jeho cesty při poznávání Slovenska): Erasmus Žilina 2013/2014.

Ptej se ústavní koordinátorky

Mgr. Anna Novotná, Ph.D.

Bezručovo náměstí 1150/13

746 01, Opava

Kancelář č. 211

anna.janikova (at) fpf.slu.cz

+420 553 684 374

Spoj se s koordinátorkou na fakultě

Mgr. Kateřina Knoppová

Masarykova třída 343/37

746 01, Opava

Kancelář č. 201

katerina.knoppova (at) fpf.slu.cz

+420 553 684 255

Jak můžeš vycestovat

Erasmus+

Jako student jakéhokoli studia (bakalářské, magisterské, doktorské, prezeční i kombinované) můžeš s programem Erasmus+ studovat na vybraných univerzitách v Evropě i ve světě. Během semestru na jiné univerzitě absolvuješ předměty podle vlastního uvážení, a to nejen ty, které přímo patří do tvého původního studijního programu. Poznej cizí zemi, nové lidi i sám sebe.

Pobyt je financován ze zdrojů Evropské unie.

Univerzita
Pro studenty oborů
Univerzita Komenského v Bratislave

Bratislava, Slovenská republika

 • Knihovnictví
Universidad de Murcia

Murcia, Španělské království

 • Informatika a výpočetní technika (navazující magisterská)
Žilinská univerzita v Žilině

Žilina, Slovenská republika

 • Knihovnictví
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kraków, Polská republika

 • Moderní informatika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a angličtina
 • Informatika a výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborová)
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Trnava, Slovenská republika

 • Moderní informatika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a angličtina
 • Informatika a výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborová)
Uniwersytet Łódzki

Łódź, Polská republika

 • Moderní informatika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a angličtina
 • Informatika a výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborová)
Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach

Košice, Slovenská republika

 • Moderní informatika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a angličtina
 • Informatika a výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborová)
Uniwesytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Bydgoszcz, Polská republika

 • Knihovnictví
Universidad de Sevilla

Sevilla, Španělské království

 • Moderní informatika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a angličtina
 • Informatika a výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborová)
Università degli studi di Salerno

Salerno, Italská republika

 • Moderní informatika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a angličtina
 • Informatika a výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborová)
Vilniaus Universitetas – Kauno fakultetas

Vilnius – Kaunas, Litevská republika

 • Moderní informatika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a angličtina
 • Informatika a výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborová)
Katolícka Univerzita v Ružomberku

Ružomberok, Slovenská republika

 • Moderní informatika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a angličtina
 • Informatika a výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborová)
Istanbul Aydin University

Instanbul, Turecká republika

 • Moderní informatika
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a angličtina
 • Informatika a výpočetní technika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborová)

Studuj v USA

Fulbrightova nadace dlouhodobě financuje studijní a výzkumné pobyty zájemců v USA. V rámci programu lze strávit celé studium, ať už bakalářské, magisterské nebo doktorské na jedné z řady škol ve Spojených státech Amerických. Fulbrightova nadace zároveň nabízí možnost financovat pracovní stáže nebo výzkumné pobyty (pro osoby s Ph. D.). Kromě cenných zkušeností absolventi pobytu jistě zhodnotí ve svém dalším působení také globální nadhled a mezinárodní kontakty

Vyjeď s Marií Skłodovskou-Curie

Aktivity programu Marie Skłodovoska-Curie se týkají především výzkumu doktorských studentů a vědců, kteří pomáhají vytvářet strategická partnerství napříč zahraničními institucemi v EU (a zemích asociovaných s EU). Žádat o dotaci mohou jak jednotliví výzkumníci, tak orgranizace. Aktivity jsou podporovány v rámci programu Horizon 2010.