Vyjeď za hranice – vyber si destinaci!

V akademickém roce 2018/2019 vyjedou...

Aleš Fišer, který bude v letním semestru studovat v Krakově díky programu Erasmus+

Marek Mikeš, který bude v zimním semestru studovat v Sevile díky programu Erasmus+

Inspiruj se zážitky ostatních

Jak prožili svůj studentský pobyt ve španělské Murcii Katka Pejšková a Dominik Chabroň: Erasmurcia – intro ,Erasmurcia – cesta a první den, Erasmurcia – týden první, Erasmurcia – týden druhý, Erasmurcia – týden čtvrtý, Erasmurcia – týden pátý, Erasmurcia – týden šestý, Erasmurcia – týden sedmý, Erasmurcia – týden osmý, Erasmurcia – týden devátý.

Martina Kovářová popsala své zkušenosti z Bratislavy: Erasmus pobyt zrovna na Slovensku?

Ondřej Vlček vytvořil video při svém pobytu v Žilině (zahrnuje i jeho cesty při poznávání Slovenska): Erasmus Žilina 2013/2014.

Ptej se ústavní koordinátorky

Mgr. Anna Novotná, Ph.D.

Bezručovo náměstí 1150/13

746 01, Opava

Kancelář č. 211

anna.janikova (at) fpf.slu.cz

+420 553 684 374

Spoj se s koordinátorkou na fakultě

Mgr. Kateřina Scheeová

Bezručovo náměstí 1150/13

746 01, Opava

Kancelář č. 206

katerina.scheeova (at) fpf.slu.cz

+420 553 684 255

Jak můžeš vycestovat

Erasmus+

Jako student jakéhokoli studia (bakalářské, magisterské, doktorské, prezeční i kombinované) můžeš s programem Erasmus+ studovat na vybraných univerzitách v Evropě i ve světě. Během semestru na jiné univerzitě absolvuješ předměty podle vlastního uvážení, a to nejen ty, které přímo patří do tvého původního studijního programu. Poznej cizí zemi, nové lidi i sám sebe.

Pobyt je financován ze zdrojů Evropské unie.

Univerzita Pro studenty oborů

Univerzita Komenského v Bratislave

Bratislava, Slovenská republika

 • Informační studia se zaměřením na knihovnictví
 • Informační a knihovnická studia

Universidad de Murcia

Murcia, Španělské království

 • Informatika a výpočetní technika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborové)

Žilinská univerzita v Žilině

Žilina, Slovenská republika

 • Informační studia se zaměřením na knihovnictví
 • Informační a knihovnická studia

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kraków, Polská republika

 • Informatika a výpočetní technika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborové)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Trnava, Slovenská republika

 • Informatika a výpočetní technika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborové)

Uniwersytet Lódzki

Łódź, Polská republika

 • Informatika a výpočetní technika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborové)

Univerzita Pavla Jozefa Šafarika v Košiciach

Košice, Slovenská republika

 • Informatika a výpočetní technika
 • Aplikovaná informatika
 • Informatika a výpočetní technika (dvouoborové)

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bydgoszcz, Polská republika

 • Informační studia se zaměřením na knihovnictví

Studuj v USA

Fulbrightova nadace dlouhodobě financuje studijní a výzkumné pobyty zájemců v USA. V rámci programu lze strávit celé studium, ať už bakalářské, magisterské nebo doktoranské na jedné z řady škol ve Spojených státech Amerických. Fulbrightova nadace zároveň nabízí možnost financovat pracovní stáže nebo výzkumné pobyty (pro osoby s Ph.D.). Kromě cenných zkušeností absolventi pobytu jistě zhodnotí ve svém dalším působení také globální nadhled a mezinárodní kontakty.

Proč vyjet studovat do USA?

Oficiální stránka Fulbrigtovy nadace

Informace o studijních pobytech

Informace pro VŠ pedagogy

Fulbright

Vyjeď s Marie Skłodowska-Curie

Aktivity Marie Skłodowska-Curie se týkají především výzkumu doktorských studentů a vědců, kteří pomáhají vytvářet strategická partnerství napříč zahraničními institucemi v EU (a zemích asociovaných s EU). Žádat o dotaci mohou jak jednotliví výzkumníci, tak organizace. Aktivity jsou podporovány v rámci programu Horizon 2020.

Co může být financováno?

Aktivity Marie Skłodowska-Curie v rámci H2020

Podrobný materiál s informacemi pro léta 2016/2017