Rozvrhy pro kombinované studium

Pokud máte jakékoliv nejasnosti týkající se rozvrhu a předmětů nebo se vám něco nezdá v pořádku, obraťte se prosím na dr. Vavrečkovou. Jestliže se nemůžete účastnit přímé výuky, dohodněte se s vyučujícím a především si předem zjistěte podmínky absolvování předmětu.

Rozvrhy se během semestru mohou změnit, zejména tehdy, když vyučující onemocní nebo musí na pracovní cestu. Proto prosím sledujte změny, případně se podívejte den či dva před výukou na aktuální stav.

Rozvrhy pro jednotlivé studijní programy a ročníky - letní semestr 2023/24

Pokud se chcete podívat na tabulku s celkovým přehledem pro všechny st. programy a ročníky: celkový přehled

Soubory s rozvrhy:

Rozvrhy pro jednotlivé studijní programy a ročníky - zimní semestr 2023/24

Pokud se chcete podívat na tabulku s celkovým přehledem pro všechny st. programy a ročníky: celkový přehled

Informace pro všechny ročníky

Co se týče povinně volitelných a volitelných předmětů, zapisujte si je přednostně v tom ročníku, který je pro daný předmět doporučený - v jiných ročnících se můžete setkat s kolizí v rozvrhu. Pokud pro předmět není stanoven doporučený ročník, řiďte se podle rozvrhu (také případně pro jiné ročníky či obory).

Třebaže se nejedná o povinné předměty, budou se hodit: nezapomeňte, že za každý rok studia musíte úspěšně absolvovat předměty za min. 40 kreditů, minimum je stanoveno i pro předměty za celou dobu studia (180 kreditů bakalářské studium, 120 kreditů magisterské, tj. vždy 60 krát počet let).

Pokud se chcete podívat na předměty v jednotlivých ročnících, najdete je například v těchto souborech:

Jedná se o soubory v Excelu (otevřete je také v OpenOffice, LibreOffice apod.), můžete si vyfiltrovat konkrétní ročník a semestr.

Informace pro první ročníky

Zápis do prvního ročníku kombinovaného studia probíhá ve dvou fázích:

  • zápis do studia - stáváte se studenty a dostáváte základní informace o studiu (nepotřebujete rozvrhy), probíhá v létě před začátkem studia (obvykle v červenci, ale záleží na kole přijímaček),
  • registrace předmětů - zapisujete si jednotlivé předměty pro daný semestr (už potřebujete rozvrhy), probíhá před každým semestrem (v případě zápisu do zimního semetru obvykle v září).

Výuka obvykle probíhá obvykle v liché pátky, během semestru cca 6 až 7 dnů výuky. Zkoušky probíhají ve zkouškovém období v termínech podle dohody se zkoušejícím.