Rozvrhy pro kombinované studium

Pokud máte jakékoliv nejasnosti týkající se rozvrhu a předmětů nebo se vám něco nezdá v pořádku, obraťte se prosím na dr. Vavrečkovou. Jestliže se nemůžete účastnit přímé výuky, dohodněte se s vyučujícím a především si předem zjistěte podmínky absolvování předmětu.

Rozvrhy se během semestru mohou změnit, zejména tehdy, když vyučující onemocní nebo musí na pracovní cestu. Proto prosím sledujte změny, případně se podívejte den či dva před výukou na aktuální stav.

Rozvrhy pro jednotlivé obory a ročníky - zimní semestr 2020/21

Na rozvrhu se zatím pracuje. Výuka bude probíhat vždy v liché pátky, začínáme 25. 9. (takže termín druhé výuky bude 9. 10., atd.). Pokud se chcete podívat na předměty v jednotlivých ročnících, najdete je například v těchto souborech:

Jedná se o soubory v Excelu (otevřete je také v OpenOffice, LibreOffice apod.), můžete si vyfiltrovat konkrétní ročník a semestr.

Rozvrhy pro jednotlivé obory a ročníky - letní semestr 2019/20

Seznam předmětů (včetně jejich kódů), které jsou povinné a povinně volitelné pro jednotlivé studijní programy, najdete na https://www.slu.cz/fpf/cz/uiostudiu (dva soubory vytvořené v Excelu, jeden pro bakalářské a jeden pro navazující magisterské studium), na každé záložce jeden studijní program/obor. Vyfiltrujte si příslušný rok a semestr.

Pozor, změna - od 27. 3. probíhá výuka elektronicky. Všichni vyučující Vás kontaktují a informují o konkrétní podobě výuky, většinou půjde o systém MS Teams. Pokud se v Vám nedostala příslušná informace, ozvěte se buď vyučujícímu, nebo na sarka.vavreckova (at) fpf.slu.cz. V rozvrzích jsou již změny zachyceny:

 • Obor Aplikovaná informatika (bakalářské studium):

  Pokud si chcete zapsat předmět, který nenajdete ve svém studijním plánu (při změně akreditace se přidával/odstraňoval, nebo je u jiného oboru), můžete - jako předmět typu C.

 • Obor Informatika a výpočetní technika (IVT, bakalářské studium):

  Pokud si chcete zapsat předmět, který nenajdete ve svém studijním plánu (při změně akreditace se přidával/odstraňoval, nebo je u jiného oboru), můžete - jako předmět typu C.

 • Obor Informační a knihovnická studia (IKS, navazující magisterské studium):

  Pokud si chcete zapsat předmět, který nenajdete ve svém studijním plánu (při změně akreditace se přidával/odstraňoval, nebo je u jiného oboru), můžete - jako předmět typu C. Lze si také zapsat předmět "Alternativní výpočetní média" (UI/NK358, doc. Sosík), na výuce či konzultacích je třeba se domluvit s vyučujícím.

Rozvrhy pro jednotlivé obory a ročníky - zimní semestr 2019/20 (staré)

Informace pro všechny ročníky

Co se týče předmětů s kredity "B" (povinně volitelných), zapisujte si je přednostně v tom ročníku, který je pro daný předmět doporučený - v jiných ročnících se můžete setkat s kolizí v rozvrhu. Pokud pro předmět není stanoven doporučený ročník, řiďte se podle rozvrhu (také případně pro jiné ročníky či obory).

Třebaže se nejedná o povinné předměty, budou se hodit: nezapomeňte, že za každý rok studia musíte úspěšně absolvovat předměty typu "A" a "B" za min. 40 kreditů, minimum je stanoveno i pro předměty za celou dobu studia.

Informace pro první ročníky

Zápis do prvního ročníku kombinovaného studia probíhá ve dvou fázích:

 • zápis do studia - stáváte se studenty a dostáváte základní informace o studiu (nepotřebujete rozvrhy), probíhá v létě před začátkem studia (obvykle v červenci),
 • registrace předmětů - zapisujete si jednotlivé předměty pro daný semestr (už potřebujete rozvrhy), probíhá před každým semestrem (v případě zápisu do zimního semetru obvykle v září).

Výuka obvykle probíhá vždy v liché pátky, během semestru cca 6 až 7 dnů výuky. Zkoušky probíhají ve zkouškovém období v termínech podle dohody se zkoušejícím.

Od akademického roku 2020/21 se podle Zákona o vysokých školách musí navýšit počet hodin, resp. dnů výuky v kombinované formě studia, tedy přibereme některé soboty.