Odborná praxe studentů

Součástí některých studijních programů je odborná praxe. Ze studijních programů, které realizuje nebo na nich spolupracuje Ústav informatiky, jsou to následující:

  • Moderní informatika (bakalářský stupeň)
  • Informatika a angličtina (bakalářský stupeň)
  • Informatika (navazující magisterský stupeň)
  • Knihovnictví (bakalářský stupeň)
  • Knihovnictví (navazující magisterský stupeň)
Obvykle jde o jeden až tři předměty zařazené ve studijním plánu, přičemž při výuce na začátku semestru se studenti seznámí s průběhem praxe a získají veškeré potřebné informace.

Nicméně předměty odborné praxe si ve skutečnosti mohou zapsat i studenti jiných studijních programů, pak půjde o volitelné předměty.

Informace o odborné praxi najdete zejména zde:

Pro informace o odborných praxích pro informatické studijní programy se obracejte na doc. Ciencialu, pro knihovnické studijní programy na dr. Matulu.